Nieuwsberichten

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwsberichten
RSS

Nieuwsberichten

Hier leest u alle nieuwsberichten, die tot nu toe gepubliceerd zijn.

 • Maandag 14 januari: hervatten oordeelvormende raadsbijeenkomsten Burger en Ruimte van donderdag 10 januari

  In verband met het onverwachts aftreden van wethouder Huri Sahin (tijdens de raadsbijeenkomst Ruimte) zijn afgelopen donderdag 10 januari de raadsbijeenkomsten Burger en Ruimte geschorst. Deze raadsbijeenkomsten worden maandag 14 januari om 20.00 uur hervat. De raadsbijeenkomsten zullen niet parallel lopen, maar elkaar opvolgen. Om 20.00 uur start de raadsbijeenkomst Burger en om 21.15 uur start de raadsbijeenkomst Ruimte.

  • Wijziging in de agenda: het RvO wordt niet besproken. De fractievoorzitter van PrO zal aan het begin van de vergadering een verklaring afleggen. 

  Donderdag 10 januari vinden er oordeelsvormende raadsbijeenkomsten Burger en Ruimte plaats op het gemeentehuis van Oegstgeest. De bijeenkomsten starten om 20.00 uur.

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger – aanvang 20.00 uur in de Raadzaal

  • Vaststellen Preventie- en Handhavingsplan Alcoholgebruik 2019-2022.
  • Vaststellen Verordening op de werkgeverscommissie.
  • Reglement van orde.
  • Overnemen aanbevelingen rapport RKC ‘Toegang tot de WMO’.

  Oordeelsvormende  raadsbijeenkomst Ruimte – aanvang 20.00 uur in de Trouwzaal

  • Zienswijze gemeenteraad op de concept Huisvestingsverordening Holland Rijnland.
  • Actualisatie Woonvisie 2025.
 • Besluitvormende raadsbijeenkomst - aanvang 20.00 uur

  In de besluitvormende raadsbijeenkomst van 20 december 2018 komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Aanpassing verordening onroerende zaakbelastingen.
  • Decemberwijziging 2018.
  • Herverdeling aandelenkapitaal Dunea N.V.

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Donderdag 22 november: besluitvormende raadsbijeenkomst - aanvang 20.00 ur

  In de besluitvormende raadsbijeenkomst van donderdag 22 november komen onder andere de volgende agendapunten aan de orde:

  • Belastingverordeningen 2019.
  • Verordening maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2019.
  • Koersdocument doorontwikkeling jeugdhulp Leidse regio.
  • Vaststellen bestemmingsplan Poelgeest (bestuurlijke lus).
  • Instellen werkgroep regio.
  • Vaststellen aanbestedingsleidraad en programma van eisen accountantscontrole 2019-2021.
  • Vaststellen vergaderrooster 2019.
  • Begroting 2018 Servicepunt71 3e wijziging.
  • Vaststellen bestemmingsplan Oranje Nassau.
  • Geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het wijzigingsplan Duivenvoordestraat maatschappelijke voorziening.

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Donderdag 8 november: Oordeelsvormende raadsbijeenkomsten Burger en Ruimte - aanvang 20.00 uur

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger – 8 november 2018 -.aanvang 20.00 uur

  • Begroting 2018 Servicepunt71 3e wijziging.
  • Verordening maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2019.
  • Inkoopstrategie Jeugdzorg.

  Oordeelsvormende  raadsbijeenkomst Ruimte – 8 november 2018 - aanvang 20.00 uur

  • Geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het wijzigingsplan Duivenvoordestraat maatschappelijke voorziening.
  • Vaststellen bestemmingsplan Poelgeest (bestuurlijke lus).
  • Vaststellen bestemmingsplan Oranje Nassau.
  • Dhr. Poelmans geeft een jaarlijkse terugkoppeling inzake Omgevingsraad Schiphol.

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website