Nieuwsberichten

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwsberichten
RSS

Nieuwsberichten

Hier leest u alle nieuwsberichten, die tot nu toe gepubliceerd zijn.

 • Leerlingen in Oegstgeest maken kennis met de gemeenteraad

  Maandagochtend 28 januari trapte wethouder Matthijs Huizing samen met de leerlingen van groep 7/8 van basisschool ’De Vogels’ de eerste bijeenkomst van Democracity af! Na een succesvolle pilot in 2018 wordt in 2019 het spel Democracity in samenwerking met ProDemos voor alle groepen 7 en 8 in Oegstgeest aangeboden. Op deze manier maken leerlingen al op jonge leeftijd kennis met het politieke speelveld. De bijeenkomsten vinden verspreid over 2 weken plaats in januari en februari. Bij elke bijeenkomst zijn er twee raadsleden aanwezig om het spel bij te wonen en de kinderen te vertellen over hun rol in de gemeenteraad.

 • Vacature: 2 leden rekenkamercommissie

  De gemeenteraden van de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg zoeken:

  2 LEDEN REKENKAMERCOMMISSIE

  Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg

  De Rekenkamercommissie (RKC) heeft tot taak vanuit een onafhankelijke positie de raden te adviseren over de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. De RKC voert daartoe zowel vooraf onderzoek uit (met het oog op nog vast te stellen beleid) als achteraf (ter evaluatie van gevoerd beleid).. De gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg hebben gekozen voor een samenwerking op het gebied van de rekenkamerfunctie. De Rekenkamercommissie bestaat uit zes externe leden, onder wie de voorzitter en wordt ondersteund door de secretaris. De externe leden worden benoemd voor een periode van vier jaar.

  Wat zijn de werkzaamheden?
  Als lid van de Rekenkamercommissie ondersteunt u de gemeenteraad in de controlerende taak. U neemt deel aan de maandelijkse vergaderingen van de Rekenkamercommissie, bepaalt mede de onderwerpen, neemt deel aan gesprekken over de onderzoeksopzet en te selecteren onderzoeksinstellingen, begeleidt onderzoek, beoordeelt conceptrapporten, stelt adviezen op en presenteert (tussen)resultaten aan de gemeenteraden. Om dit alles goed te kunnen doen is het zeer gewenst dat u het lokale bestuur globaal volgt.

  Uw profiel

  • U heeft een academisch werk- en denkniveau en beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden. U heeft gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen en bent in staat bestuurlijke en politiek relevante thema’s te onderkennen.
  • U heeft binding met de regio waarin de vier gemeenten liggen en bent op de hoogte van de regionale ontwikkelingen. Voor de leden heeft de Rekenkamercommissie een voorkeur voor een lid dat afkomstig is uit Wassenaar en een lid dat afkomstig is uit Oegstgeest.
  • De nieuw te benoemen leden kunnen maximaal lid zijn van één andere Rekenkamer(commissie).
  • U bent geen ambtenaar en raadslid bij de gemeente Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest,  Leidschendam-Voorburg, de werkorganisatie Duivenvoorde of werkzaam in een andere functie die naar het oordeel van de gemeenteraden een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van voormelde gemeenten en door de gemeente gesubsidieerde instellingen in de weg staat.

  U beschikt verder over de volgende eigenschappen:

  • Kennis van en affiniteit met het bestuurlijk besluitvormingsproces
  • Een onafhankelijke instelling
  • Interesse voor het openbaar bestuur en dan specifiek voor het gemeentebestuur
  • Kennis en ervaring met het analyseren, beoordelen en interpreteren van informatie
  • Ervaring en kennis met begeleiding van onderzoeksopdrachten is een pré
  • Kennis van overheidsfinanciën is een pré

  Gelet op de huidige samenstelling van de Rekenkamercommissie geven wij bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan een vrouw. Wij nodigen in het bijzonder personen uit te solliciteren die beschikken over een of meerdere van onderstaande expertises:

  • Politiek/ bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan in een gemeenteraad
  • Kennis van/ervaring met het beleidsterrein sociaal domein en of bedrijfsmatige achtergrond

  Wat wij bieden

  • Een enthousiast en ambitieus team dat de afgelopen jaren op een hoog niveau invulling heeft gegeven aan zijn taak. Afwisselende en interessante werkzaamheden.
  • Voor de werkzaamheden ontvangen de leden een vergoeding conform de Verordening op de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg.
  • Een lid ontvangt een maandelijkse vergoeding van € 183,35 voor de werkzaamheden van de commissie (excl. reiskosten). Binnenkort wordt over een verhoging van de vergoeding besloten.

  Meer informatie
  Meer informatie over het werk van de Rekenkamercommissie kunt u vinden op deze website. Over  deze functie kunt u bellen met de heer Dolf Kamermans, voorzitter van de Rekenkamercommissie, telefoon 06 53 21 53 08.

  Sollicitatie
  We zien uw sollicitatie graag tegemoet. Solliciteren kan tot en met 8 februari 2019. De gesprekken met de geselecteerde kandidaten vinden plaats op 6 maart 2019 in Wassenaar voor het lid dat voor benoeming wordt voorgedragen door de raad van Wassenaar en op 21 maart 2019 in Oegstgeest voor het lid dat wordt voorgedragen door de raad van Oegstgeest. Uiteraard kunt u bij uw sollicitatie uw voorkeur kenbaar maken door welke raad u voorgedragen wenst te worden.

  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

  Sollicitaties kunnen gericht worden aan:

  Gemeente Wassenaar
  o.v.v. sollicitatie RKC
  t.a.v. mw. drs. G. de Schipper-Tinga, raadsgriffier
  Postbus 499
  2240 AL Wassenaar

  Of via griffie@wassenaar.nl

 • Donderdag 24 januari: besluitvormende raadsbijeenkomst - aanvang: 20.00 uur

  In de besluitvormende raadsbijeenkomst van 22 januari 2019 komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  Vaststellen Preventie- en handhavingsplan Alcoholgebruik 2019-2022.
  • Wijziging verordening op de Rekenkamercommissie
  • Zienswijze gemeenteraad op de concept huisvestingsverordening Holland Rijnland
  • Benoeming plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Holland Rijnland
  • Overnemen aanbevelingen rapport Rekenkamercommissie ‘Toegang tot de WMO’

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Reactie op aftreden wethouder Huri Sahin

  Tot onze spijt heeft mevrouw Huri Sahin, tot donderdagavond wethouder ruimtelijke ordening en duurzaamheid namens PrO in Oegstgeest, aan het begin van de commissievergadering Ruimte onverwacht medegedeeld per direct op te stappen als wethouder. In haar verklaring noemde zij meningsverschillen over de actualisatie van de woonvisie als reden. Coalitiepartijen VVD, PrO en CDA danken Huri Sahin voor haar werk en inzet de afgelopen zes maanden om Oegstgeest een mooiere en sterkere gemeente te maken. De partijen hebben het vertrouwen uitgesproken in een vruchtbare verdere samenwerking. PrO zal de komende tijd gesprekken voeren om te komen tot een geschikte kandidaat-wethouder die uiteindelijk door de gemeenteraad moet worden benoemd.

  Melanie van Driel - PrO
  Eibertjan van Blitterswijk - CDA
  Sven Spaargaren - VVD

  Oegstgeest 10-01-2018

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website