Nieuwsberichten

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwsberichten
RSS

Nieuwsberichten

Hier leest u alle nieuwsberichten, die tot nu toe gepubliceerd zijn.

 • Donderdag 14 maart: oordeelvormende raadsvergaderingen Ruimte en Burger - aanvang 20.00 uur

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger – 14 maart 2019 -.aanvang 20.00 uur

  • Verzoek besteding investeringskrediet IHP.
  • Overnemen aanbevelingen rapport RKC ‘Toegang tot de WMO’.
  • Stukken ter kennisneming:
   - Inrichten programma VRIS
   - De vestiging van een tweede basisschool voor internationaal onderwijs in de Leidse regio
   - Beantwoording schriftelijke vragen aangaande 'Wifitracking', deel 1 en deel 2
   - Beantwoording schriftelijke vragen aangaande 'Toezicht en handhaving(stekort?)'
   - Bijdrage tijdelijk Holocaustmonument 75 jaar vrijheid 2020

  Oordeelsvormende  raadsbijeenkomst Ruimte – 14 maart 2019 - aanvang 20.00 uur

  • Vaststellen bestemmingsplan Vinkeweg 73
  • Stukken ter kennisneming:
   - Actualisatie Woonvisie in relatie tot prestatieafspraken
   - Beantwoording schriftelijke vragen aangaande 'Woonvisie 2025 Oegstgeest'
   - Stand van zaken bestemmingsplan Vinkeweg 73
   - Beantwoording schriftelijke vragen aangaande 'Functiewijziging Oud-CJG Gebouw, Lijtweg 5-7'
   - Beantwoording schriftelijke vragen aangaande 'Bouwsel achter Geversstraat 56'

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Dinsdag 26 februari: Lijsttrekkersdebat - aanvang 20.00 uur

  Een veelbesproken onderwerp: vlieghinder in Zuid-Holland. Hoe denken de lijsttrekkers van de Provinciale Staten hierover? Vanavond om 20.00 uur debatteren de lijsttrekkers met de belangengroepen over dit onderwerp in de Raadzaal van gemeente Oegstgeest. U bent van harte welkom om het debat bij te wonen. Ook kunt u het debat live thuis kijken of op een later moment terugkijken!

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Donderdag 21 februari: besluitvormende raadsvergadering - aanvang 20.00 uur

  In de besluitvormende raadsbijeenkomst van 21 februari 2019 komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Verzoek Planologische medewerking vestiging Biopartner 5 in Biosciencepark
  • Werkwijze commissie Regio.
  • Zienswijze kadernota RDOG 2020.
  • Overnemen aanbevelingen rapport RKC Toegang tot de WMO

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Donderdag 31 januari: beeldvorming Ruimte en commissie Regiozaken - aanvang 20.00 uur

  Donderdag 31 januari vinden er een beeldvormende raadsvergadering Ruimte en een commissie Regiozaken plaats op het gemeentehuis van Oegstgeest. De aanvang voor beide bijeenkomsten is 20.00 uur. De beeldvormende raadsvergadering vindt plaats in de Raadzaal en de commissie Regiozaken vindt plaats in de trouwzaal.

  Raadzaal: Beeldvormende raadsbijeenkomst - aanvang 20.00 uur

  • Uitvoeringsprogramma ‘Impuls Duurzaam Oegstgeest’.
  Trouwzaal: Commissie Regiozaken  – aanvang 20.00 uur
  • Stand van zaken afhandeling motie Holland Rijnland.
  •  Werkwijze commissie Regio.
  • Presentatie directeur ODHW.

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website