Nieuwsberichten

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwsberichten
RSS

Nieuwsberichten

Hier leest u alle nieuwsberichten, die tot nu toe gepubliceerd zijn.

 • Donderdag 9 mei: oordeelvormende raadsvergadering Ruimte - aanvang 20.00 uur Raadzaal

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte – 9 mei 2019 - aanvang 20.00 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2020-2023.
  • Stukken ter kennisneming. 
  • Zienswijze bestuursbegroting OPOO 2019.
  • Doorontwikkeling zorg- en veiligheidshuis notitie en advies fase 1.
  • BSGR: aanbiedingsbrief, begrotingswijziging maart 2019, begroting 2020-2023, gewaarmerkte jaarrekening 2018, CV-wg jaarrekening 2018 en accountantsverslag 2018.
  • RDOG HM: Brief aan gemeenteraden jaarstukken 2018 en aanbiedingsbrief aan gemeenteraden Concept Programmabegroting 2020 plus Concept Programmabegroting 2020.
  • Servicepunt71: Brief aan de gemeenteraden Ontwerpbegroting 2020, Ontwerpbegroting 2020, Concept Jaarstukken 2018 en Kadernota 2020-2023
  • Portefeuilleverdeling en onderlinge vervanging college.

  Let op: Er zijn twee stukken bij agendapunt 7: voorstel vaststellen Nota van Uitgangspunten Wilhelminapark en Geesten. Het gaat om de stukken: de “Nota van Uitgangspunten Wilhelminapark en Geesten” en de “concept gebiedsvisie Overgeest”. Deze stukken zijn te groot om op de website te plaatsen. Wilt u de stukken inzien? Dat kan bij de welkomstbalie van het gemeentehuis. Mocht u de stukken digitaal willen ontvangen, stuur dan een mail aan de griffie (griffie@oegstgeest.nl). U ontvangt dan een link naar de stukken toe.

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Ooordeelsvormende raadsvergadering Ruimte: stukken bij agendapunt 7

  Voor de oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte op donderdag 9 mei zijn er twee stukken bij agendapunt 7: voorstel vaststellen Nota van Uitgangspunten Wilhelminapark en Geesten. Het gaat om de stukken: de “Nota van Uitgangspunten Wilhelminapark en Geesten” en de “concept gebiedsvisie Overgeest”. Deze stukken zijn te groot om op de website te plaatsen. Wilt u de stukken inzien? Dat kan bij de welkomstbalie van het gemeentehuis. Mocht u de stukken digitaal willen ontvangen, stuur dan een mail aan de griffie (griffie@oegstgeest.nl). U ontvangt dan een link naar de stukken toe.

 • Donderdag 4 april: oordeelvormende raadsvergaderingen Ruimte en Burger - aanvang 20.00 uur

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger – 4 april 2019 - aanvang 20.00 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Aanpassing Reglement van Orde.
  • Toetreding Leiderdorp tot de BSGR.
  • Stukken ter kennisneming:
  • Uitspraak in hoger beroep ontslag voormalig gemeentesecretaris.
  • Jaarverslag klachtencoördinator Gemeente Oegstgeest 2018.
  • Beantwoording schriftelijke vragen aangaande 'Uitspraak RvS Klinkenbergerplas (30 januari 2019)’.

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte – 4 april 2019 - aanvang 20.30 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Actualisering standplaatsenbeleid Oegstgeest.
  • Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2019.
  • Stukken ter kennisneming:
  • Evaluatie Vergunning Toezicht en Handhavingsbeleid binnen het Wabo-domein.
  • Vervanging duikerbrug in de Dorpsstraat.
  • Beantwoording schriftelijke vragen aangaande 'Bouwactiviteiten Park Duivenvoorde'.
  • Beantwoording schriftelijke vragen aangaande 'Endegeest'.
 • Donderdag 28 maart: besluitvormende raadsvergadering - aanvang 20.00 uur

  Besluitvormende raadsbijeenkomst - aanvang 20.00 uur

   

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Normenkader accountantscontrole jaarstukken 2018.
  • Vaststellen bestemmingsplan Vinkeweg 73.
  • Verzoek besteding investeringskrediet IHP
  • Overnemen aanbevelingen rapport RKC Toegang tot de WMO..
  • Reglement van Orde.
  • Benoeming leden Rekenkamercommissie.
  • Benoeming tot wethouder van dhr. P. Glasbeek.
  • Afscheid raadslid mw. H.C. Pasterkamp.

  Meer informatie over deze onderwerpen en inspraakmogelijkheid vindt u op www.gemeenteraad.oegstgeest.nl. Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website