Nieuwsberichten

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwsberichten
RSS

Nieuwsberichten

Hier leest u alle nieuwsberichten, die tot nu toe gepubliceerd zijn.

 • Begrotingsraad 2020

  Vanavond vindt het eerste deel van de Begrotingsraad 2020 plaats op het gemeentehuis van Oegstgeest: wat zijn de plannen voor 2020 en wat gaat dat kosten?

  Bent u er ook bij? De aanvang is 20.00 uur in de Raadzaal. U kunt de vergadering ook thuis live volgen of later terugkijken via: https://oegstgeest.raadsinformatie.nl/live.

 • Besluitvormende raadsbijeenkomst 5 september 2019 - aanvang 20.30 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Benoeming steunfractielid VVD
  • Vaststellen jaarrekening
  • Motie 12 van de fracties van D66 en Hart voor Oegstgeest - Werkdruk in balans
  • Motie 23 van de fractie van VVD – Vlag van Oegstgeest en Nederlandse vlag in de raadzaal van Oegstgeest

  U bent van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest. Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple om de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest te bekijken.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Heb jij een goed initiatief of idee om Oegstgeest leuker, socialer, schoner, mooier of veiliger te maken?

  Donderdag 4 juli wordt het platform OegstgeestDoet gelanceerd. Op het platform kunt u uw initiatief bekendheid geven, ervaringen delen en tips vinden voor uw initiatief. Bent u benieuwd naar het platform? U bent van harte welkom bij de lancering. De lancering is om 19.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis.

 • Donderdag 9 mei: oordeelvormende raadsvergadering Burger - aanvang 20.00 uur Trouwzaal

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger – 9 mei 2019 - aanvang 20.00 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2020-2023.
  • Stukken ter kennisneming. 
  • Zienswijze bestuursbegroting OPOO 2019.
  • Doorontwikkeling zorg- en veiligheidshuis notitie en advies fase 1.
  • BSGR: aanbiedingsbrief, begrotingswijziging maart 2019, begroting 2020-2023, gewaarmerkte jaarrekening 2018, CV-wg jaarrekening 2018 en accountantsverslag 2018.
  • RDOG HM: Brief aan gemeenteraden jaarstukken 2018 en aanbiedingsbrief aan gemeenteraden Concept Programmabegroting 2020 plus Concept Programmabegroting 2020.
  • Servicepunt71: Brief aan de gemeenteraden Ontwerpbegroting 2020, Ontwerpbegroting 2020, Concept Jaarstukken 2018 en Kadernota 2020-2023
  • Portefeuilleverdeling en onderlinge vervanging college.

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website