Nieuwsberichten

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwsberichten
RSS

Nieuwsberichten

Hier leest u alle nieuwsberichten, die tot nu toe gepubliceerd zijn.

 • Raadsvergaderingen 12 oktober

  Op donderdag 12 oktober kunt u twee vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, namelijk een oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger, aanvang 20.00 uur (Trouwzaal)

  • Besluit algemeen belang uitzondering Wet markt en overheid.
  • Intrekken Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen 2011.

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte - aanvang 20.00 uur (Raadszaal)

  • Vaststellen bestemmingsplan Oudenhof en Klinkenbergerplas.

  U kunt u bij beide vergaderingen ook via de livestream volgen

 • Raadsvergaderingen 5 oktober

  Op donderdag 5 oktober bent u van harte welkom bij twee raadsvergaderingen in de Raadszaal, namelijk een vergadering commissie Regiozaken - aanvang 19.00 uur

  • Voorbespreking vergadering van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland van 11 oktober 2017.
  • Bespreken vervolgtraject Toekomstvisie Leidse regio.
  • Toekomst commissie Regiozaken.

  Beeldvormende raadbijeenkomst Burger  - aanvang 20.00 uur

  • Keuze lokale omroep.
  • Burgerinitiatief LZL Oegstgeest (Langer Zelfstandig Leven).

  U kunt de vergaderingen ook via de livestream volgen.

 • Besluitvormende raadsbijeenkomst 28 september

  U bent van harte welkom om de besluitvormende raadsbijeenkomst op donderdag 28 september bij te wonen. Maar kijken via de livestream kan ook. Klik op de link voor de volledige agenda en bijbehorende stukken.

 • Vergaderingen 14 september

  Op 14 september vinden er twee vergaderingen plaats, namelijk een oordeelsvormende bijeenkomst Burger over:

  • Vaststellen Handvest Informatieplicht gemeente Oegstgeest.
  • Beleidsagenda maatschappelijk vastgoed.
  • Beschrijving in- en externe maatregelen 2017 om tekort op uitkeringsbudget terug te dringen.
  • Voortgangsrapportage 2017.
  • Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Oegstgeest 2017.
  • Verordening OPOO 2017.

  en een beeldvormende bijeenkomst Ruimte over:

  • Vaststellen Erfgoedverordening Oegstgeest 2017.
  • Vaststellen Leidingverordening gemeente Oegstgeest 2017 en Telecommunicatieverordening gemeente Oegstgeest 2017.
  • Van Afval naar Grondstof.
  • Structurele bijdrage Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025.
  • Informeren proces gebiedsontwikkeling Park Endegeest/
  • Vaststellen wijzigingsplan Wijttenbachweg 75.
  • Bestuurlijk kader ‘Oegstgeest op weg naar de Omgevingswet’.
  • Vaststellen nota van uitgangspunten Nieuw-Rhijngeest Zuid (wonen).

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website