Nieuwsberichten

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwsberichten
RSS

Nieuwsberichten

Hier leest u alle nieuwsberichten, die tot nu toe gepubliceerd zijn.

 • Begroting 2018-2021 unaniem vastgesteld

  De gemeenteraad van Oegstgeest heeft de programmabegroting van 2018-2021 unaniem vastgesteld.

  Er zijn in totaal 4 amendementen aangenomen:

  • Regionale afstemming minimabeleid (van 110 % naar 120 %)
  • Experimenteerruimte voor burgerinitiatieven sociaal domein
  • Inzet extra landelijke middelen armoedebestrijding
  • Kindergeld terecht

  Daarnaast hebben de raadsleden 6 moties aangenomen:

  • Vrij baan op de stoep
  • Ruimtelijke kaders Overgeest
  • Sturen op transformatie in de Leidse Regio
  • Participatie voor en door ons allemaal
  • Geen rookgordijnen
  • Structurele verwerking tekorten jeugdzorg

  U kunt de programmabegroting terugvinden via de link naar de website van de gemeente.

  Hieronder treft u alle amendementen en moties aan.

 • Raadsbijeenkomsten 9 november

  Op donderdag 9 november bent u van harte welkom bij twee raadsvergaderingen in het gemeentehuis. Maar kijken via onze livestream kan ook. Druk op de link voor de volledige agenda en bijbehorende stukken.

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger - aanvang 20.00 uur (Trouwzaal)

  Met onder andere:

  • Jaarrekening Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest  2016 (OPOO)

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte - aanvang 20.00 uur (Raadzaal)

  Met onder andere:

  • Grondprijzenbrief 2017-2018.
  • Vaststellen bestemmingsplan brug Poelgeest 2017.
  • RKC-rapport ‘Onderhoud en vervanging rioleringen’.

  Meer informatie over deze onderwerpen en inspraakmogelijkheid vindt u op www.gemeenteraad.oegstgeest.nl. Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Begrotingsbehandeling 2 en 7 november

  Op 2 november en op 7 november vergadert de gemeenteraad over de begroting. U bent dan als inwoner van Oegstgeest vanzelfsprekend van harte welkom.

  In de Begrotingskrant 2018-2021 leest u onder andere de Algemene Beschouwingen van de zes politieke fracties van Oegstgeest. De begrotingskrant is ook bijgesloten in de Oegstgeester Courant van woensdag 25 oktober

  Natuurlijk kunt u beide bijeenkomsten ook via de livestream bijwonen.

  Raadsvergadering 26 oktober

  Op 26 oktober bent u van harte welkom bij een besluitvormende raadsvergadering. Deze begint om 20.00 uur in de Raadzaal. Bekijk de volledige agenda en bijbehorende stukken via deze link. U kunt de vergadering ook via onze livestream bijwonen.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website