Nieuwsberichten

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwsberichten
RSS

Nieuwsberichten

Hier leest u alle nieuwsberichten, die tot nu toe gepubliceerd zijn.

 • Langer is beter, help mee aan de 333 meter!

  Gisteravond was de overhandiging door de Ijsclub van Oegstgeest van 324 handtekeningen en pleitnotitie. Dit voor een 333 meter ijsbaan in Leiden en een oproep aan de Gemeenteraad van Oegstgeest voor een eenmalige financiele bijdrage van €150.000 (€6 per inwoner, eenmalig). De slogan van de Ijsclub van Oegstgeest is : Langer is beter, help mee aan de 333 meter!

  Foto: Lisanne van Gent

  Lijsttrekkersdebat Oegstgeest

  Wel of niet fuseren of samenwerken met de Leidse regio, afval omgekeerd inzamelen, sport, wonen, meer groen in Oegstgeest, duurzaamheid, Schiphol en meer onderwerpen kwamen aan de orde tijdens het lijsttrekkersdebat in Oegstgeest. Bij het publiek kwamen heel wat emoties los bijvoorbeeld bij de onderwerpen fusie of zelfstandig blijven en ondergronds afval verzamelen of de grijze bakken behouden. Komen er woontorens in Oegstgeest? Allemaal zaken die de inwoners van Oegstgeest echt raken. Er valt wat te kiezen in Oegstgeest. Ga stemmen op 21 maart.

  13 maart verkiezingsdebat op het gemeentehuis. Komt u ook?

  Op dinsdag 13 maart om 20.00 uur vindt in de raadzaal het verkiezingsdebat plaats. De lijsttrekkers van de volgende partijen gaan met elkaar in debat:

  • Elfred Bus van D66
  • Sven Spaargaren van de VVD
  • Melanie van Driel van Progressief Oegstgeest
  • Karin Rosdorff (vervanger van Frits van Dissel) van Hart voor Oegstgeest
  • Eibertjan van Blitterswijk van het CDA
  • Eelke van den Ouweelen van Lokaal Oegstgeest.

  Dit debat is LIVE te zien via de televisie op Unity TV, kanaal 40 (Ziggo) of kanaal 1412 (KPN / XS4ALL). Online is het debat ook LIVE te volgen via onze gemeenteraadswebsite: live online en via www.unity.nu.

  Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na afloop is er een borrel.

 • Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger – 15 maart 2018 aanvang 20.00 uur

  In deze raadsbijeenkomst komt o.a. het volgende agendapunt aan de
  orde:
  • Stukken ter kennisneming
  • Opheffen Gemeenschappelijke Regeling GGZ subsidies.
  • Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg 2017-2020.
  • Voortgang ontwikkeling Cultuurfabriek en Dorpscentrum.
  • Stand van zaken Sportnota.
  • Toekomstbestendigheid sportpark De Voscuyl
  • Uitvoering motie Geïntegreerde Participatie.
  • Stand van zaken motie structurele verwerking tekorten jeugdhulp.
  • Support&Co/buurtsuper Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken
  van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website