Nieuwsberichten

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwsberichten
RSS

Nieuwsberichten

Hier leest u alle nieuwsberichten, die tot nu toe gepubliceerd zijn.

 • Informateur Oegstgeest adviseert een college VVD-PrO-CDA te vormen

  Zo juist heeft de informateur van Oegstgeest, de heer Vincent Janssen, zijn advies over het te vormen college bekend gemaakt. Lees ook de bijlage (zie onder).

  Informateur Oegstgeest adviseert een college VVD-PrO-CDA te vormen

  Een college van VVD, Progressief Oegstgeest en CDA heeft de beste kans van slagen. Dat is de kern van het advies dat informateur Vincent Janssen vandaag gaf. Op basis van de standpunten en de verkiezingsuitslag kan deze coalitie rekenen op een stevige basis in de raad en in het dorp. Hoewel er herkenbare inhoudelijke verschillen zijn tussen de partijen, lijkt het mogelijk tot een werkbaar akkoord te komen.

  Informateur Janssen concludeert verder dat een herindeling voor Oegstgeest op basis van de verkiezingsuitslag en zetelverdeling in de raad geen reële optie meer is. Hij adviseert Oegstgeest het voortouw te nemen bij de verdere discussie over regionale samenwerking. Al te beginnen bij de vorming van de nieuwe colleges in de regio.

  Tot slot adviseert Janssen om een akkoord op hoofdlijnen te sluiten. Niet een lange lijst met maatregelen, maar een akkoord dat ruimte laat voor het betrekken van het dorp, de raad en de regio bij de uitvoering.

  Op basis van dit advies zal een vervolggesprek gepland worden met de fractievoorzitters van VVD, PrO en CDA. Indien zij positief reageren op het advies, zullen de daadwerkelijke onderhandelingen snel van start gaan.

 • Bericht van de informateur

  Weekbericht van de informateur Oegstgeest

  Dinsdag 27 en woensdag 28 maart heb ik gesprekken gevoerd met de fractiedelegaties van achtereenvolgens LOKAAL (de heer Van den Ouweelen), Hart voor Oegstgeest (de heer Van Dissel en mevrouw Rosdorff), D66 (de heer Bus en mevrouw Vellema), CDA (de heer Van Blitterswijk), PrO (mevrouw Van Driel en de heer Burger) en VVD (de heer Spaargaren en mevrouw Oosterhuis).

  De gesprekken waren door de delegaties goed voorbereid aan de hand van de vooraf verstuurde gespreksagenda. Alle fracties kijken terug op een intensieve, inhoudelijke campagne binnen de regels van het spel. De uitslag van de verkiezingen is in diverse media al uitgebreid geanalyseerd. De kernpunten die daar uit naar voren kwamen zijn ook in de gesprekken naar voren gebracht.

  Met de delegaties is verder gesproken over ieders beeld van de beleidsinhoudelijke en financiële prioriteiten voor de komende raadsperiode. Zaken die onder meer besproken zijn, in willekeurige volgorde: economie, wonen, duurzaamheid en energietransitie, de financiële positie van Oegstgeest, ontwikkelingen in de jeugdzorg, regionale samenwerking, grondstoffen- en afvalbeleid. Ook is stil gestaan bij de gewenste bestuursstijl voor de komende periode. Op basis van de overeenkomsten en de uitslag van de verkiezingen wordt gezocht naar mogelijkheden voor een meerderheidscoalitie met een stevige basis in de raad en het dorp.  

  Naar verwachting kan ik de verkenningsfase van de informatie begin volgende week afronden met een advies over de vervolgstappen.

  Vincent Janssen

  Informateur

 • Nieuwe raad wordt beëdigd. Let op: 21.00 uur op 29 maart 2018

  Donderdagavond worden de nieuwe raadsleden beëdigd. Zie voor de agenda deze link. 

  Aanvang: 21.00 uur

  Plaats: Raadzaal, gemeente Oegstgeest

  U bent van harte uitgenodigd.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Het proces-verbaal van de verkiezingsuitslag

  Het proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de Gemeenteraad van Oegstgeest 21 maart 2018. Download onderstaande PDF.

  Met o.a.:

  Aantal stemmen per lijst en kandidaat

  Aantal blanco en ongeldige stemmen

  Aantal stemmen per lijst

  Kiesdeler

  Verdeling van de volle zetels en de restzetels

  Totaal aantal zetels per politieke groepering

  Stemmen per lijst met tenminste één zetel

  Toewijzing van zetels aan kandidaten en rangschikking per lijst

  Met voorkeurstemmen gekozen kandidaten

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website