Nieuwsberichten

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwsberichten
RSS

Nieuwsberichten

Hier leest u alle nieuwsberichten, die tot nu toe gepubliceerd zijn.

 • Besluitvormende raadsbijeenkomst – 31 mei 2018 aanvang 20.00 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Aanpassing Verordening Jeugdhulp 2015.
  • Aanvraag vangnetregeling over 2017.
  • Herbenoeming plv. voorzitter Rekenkamercommissie.
  • Aanwijzing lokale omroep 2018.
  • Zienswijze op de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).
  • Zienswijze op de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland (HR).
  • Zienswijze op de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 (SP71).
  • Zienswijze op de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).
  • Zienswijze op de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM).
  • Zienswijze op de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Dun- en Bollenstreek (GR KDB).

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen via de website van gemeenteraad Oestgeest. Let op: door technische problemen is er geen beeld mogelijk tijdens de raadsbijeenkomst op donderdag 31 mei. Het geluid werkt wel, dus u kunt wel meeluisteren!

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken
  van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Vacature 'Lid rekenkamercommissie'

  De gemeenteraden van de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg zoeken een:

  LID REKENKAMERCOMMISSIE

  Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg
  De lokale Rekenkamercommissie is één van de instrumenten van de gemeenteraad ter versterking van zijn controlerende rol. De gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg hebben gekozen voor een samenwerking op het gebied van de rekenkamerfunctie. De Rekenkamercommissie bestaat uit zeven externe leden, onder wie de voorzitter. De externe leden worden benoemd voor een periode van vier jaar.

  Wat zijn de werkzaamheden?
  Als lid van de Rekenkamercommissie ondersteunt u de gemeenteraad in de controlerende taak. U neemt deel aan de maandelijkse vergaderingen van de Rekenkamercommissie, bepaalt mede de onderwerpen, neemt deel aan gesprekken over de onderzoeksopzet en te selecteren onderzoeksinstellingen, begeleidt onderzoek, beoordeelt conceptrapporten, stelt adviezen op en presenteert (tussen)resultaten aan de gemeenteraden. Om dit alles goed te kunnen doen is het zeer gewenst dat u het lokale bestuur globaal volgt.

  Uw profiel

  • U heeft een academisch werk- en denkniveau en beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden. U heeft gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen en bent in staat bestuurlijke en politiek relevante thema’s te onderkennen.
  • U heeft binding met de regio en bent op de hoogte van de regionale ontwikkelingen. Woonachtig in Leidschendam-Voorburg is een pré.
  • Een nieuw te benoemen lid kan maximaal lid zijn van één andere Rekenkamercommissie.
  • U bent geen ambtenaar bij de gemeente Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg of werkzaam in een andere functie die naar het oordeel van de gemeenteraden een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van voormelde gemeenten en door de gemeente gesubsidieerde instellingen in de weg staat. U bent de afgelopen vijf jaar niet actief geweest als raadslid voor één van de hiervoor genoemde gemeenten.

  U beschikt verder over de volgende eigenschappen:

  • Kennis van en affiniteit met het bestuurlijk besluitvormingsproces
  • Een onafhankelijke instelling
  • Interesse voor het openbaar bestuur en dan specifiek voor het gemeentebestuur
  • Kennis en ervaring met het analyseren, beoordelen en interpreteren van informatie
  • Ervaring en kennis met begeleiding van onderzoeksopdrachten is een pré
  • Kennis van overheidsfinanciën is een pré
  • Kennis en ervaring met externe communicatie en PR.

  Gelet op de huidige samenstelling van de Rekenkamercommissie geven wij de voorkeur aan een vrouw. Wij nodigen in het bijzonder personen uit te solliciteren die beschikken over een of meerdere van onderstaande expertises:

  • Politieke en bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan in een gemeenteraad
  • Kennis van communicatie en PR

  Wat wij bieden

  • Een enthousiast en ambitieus team dat de afgelopen jaren op een hoog niveau invulling heeft gegeven aan zijn taak. Afwisselende en interessante werkzaamheden.
  • Voor de werkzaamheden ontvangen de leden een vergoeding conform de Verordening op de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg.
  • Een lid ontvangt een maandelijkse vergoeding van € 183,35 voor de werkzaamheden van de commissie (excl. reiskosten). Binnenkort wordt over een verhoging van de vergoeding besloten.

  Meer informatie
  Meer informatie over het werk van de Rekenkamercommissie kunt u vinden op deze website. Over  deze functie kunt u bellen met de heer Dolf Kamermans, voorzitter van de Rekenkamercommissie, telefoon 06 53 21 53 08

  Sollicitatie
  We zien uw sollicitatie graag tegemoet. Solliciteren kan tot en met 7 juni 2018. U kunt uw sollicitatiebrief met curriculum vitae via het online sollicitatieformulier richten aan de griffier van Leidschendam-Voorburg, de heer Gerard van Egmond. De gesprekken met de geselecteerde kandidaten vinden plaats op 20 juni 2018, in de avonduren. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

  Sollicitaties worden alleen in behandeling genomen als ze binnen komen via het online sollicitatieformulier

 • Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte – 17 mei 2018 aanvang 20.00 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Stukken ter kennisneming
  • Vaststellen Bomenbeleid 2018
  • Vrijgeven ontwerpbestemmingsplan Vinkeweg 73 voor ter inzage legging
  • Verruiming openingstijden milieustraat
  • Ontwikkelingen in het dossier McDonald's
  • Evaluatie effecten Oegstgeest door invoering betaald parkeren gemeente Leiden

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken
  van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger – 17 mei 2018 aanvang 20.00 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).
  • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland (HR)
  • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 (SP71).
  • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).
  • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM).
  • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB).
  • Aanpassing Verordening Jeugdhulp 2015.
  • Aanvraag vangnetregeling over 2017.
  • Stukken ter kennisneming.
  • Vaststelling Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018-2022: uitwerkingsplan.
  • Aanbieding 1e concept jaarstukken 2017.
  • Stand van zaken motie 'Participatie voor en door ons allemaal'.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken
  van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website