Nieuwsberichten

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwsberichten
RSS

Nieuwsberichten

Hier leest u alle nieuwsberichten, die tot nu toe gepubliceerd zijn.

 • Besluitvormende raadsvergadering van woensdag 20 mei VERPLAATST naar maandag 25 mei!

  Wegens een grote ICT-storing kan de digitale raadsvergadering vanavond niet doorgaan. De ICT-problemen liggen buiten de macht van Gemeente Oegstgeest, waardoor we niet op korte termijn de problemen kunnen oplossen.

  De besluitvormende raadsvergadering van woensdag 20 mei verplaatst naar maandag 25 mei om 19.30 uur. De agenda blijft ongewijzigd.

  • Verbonden partijen en overige samenwerkingen - Ontwerprekening 2019 GR KDB
  • Verbonden partijen en overige samenwerkingen - Vaststellen Zienswijze begroting 2021 BSGR
  • Intrekken Marktverordening Oegstgeest 2015 en Verordening marktgeld 2020
  • Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2020
  • Aanpassing lokale woonvisie
  • Holland Rijnland - Vaststellen Zienswijze begroting 2021 Holland Rijnland
  • Omgevings Dienst West Holland (ODWH) - Vaststellen Zienswijze begroting 2021 ODWH
  • Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) - Vaststellen Zienswijze begroting 2021 RDOG
  • Verbonden partijen en overige samenwerkingen - Vaststellen Zienswijze begroting 2021 VRHM
  • Verbonden partijen en overige samenwerkingen - Vaststellen Zienswijze begroting 2021 SP71
  • Moties vreemd aan de orde
  • Lijst van ingekomen stukken
 • Raadsvergaderingen van 20 mei en 28 mei vinden digitaal plaats!

  De besluitvormende vergaderingen van woensdag 20 mei en donderdag 28 mei vinden digitaal plaats in verband met de coronamaatregelen. De raadsleden vergaderen via Microsoft Teams. U kunt digitaal inspreken tijdens de vergadering.

  • Wilt u inspreken voor de vergadering van woensdag 20 mei? Meldt u dan voor dinsdag 19 mei voor 12.00 uur aan via kromhout@oegstgeest.nl.
  • Wilt u inspreken voor de vergadering van donderdag 28 mei? Meldt u dan voor woensdag 27 mei voor 12.00 uur aan via kromhout@oegstgeest.nl.

  U ontvangt dan een uitnodiging voor digitale vergadering per mail.

  Deze vergadering vindt digitaal plaats vanwege de beperkingen voor bijeenkomsten ten gevolge van het covid-19 virus. De vergadering wordt ook live uitgezonden en kunt u bekijken door op de link te klikken, ook is de vergadering later ook te bekijken. Het maken van camerabeelden om een openbare raads- of commissievergadering via internet live uit te zenden is conform de privacywetgeving.

 • Update 25 maart: RAADSVERGADERING AFGELAST

  De gemeenteraad stelt de gezondheid van inwoners, medewerkers en de raads- en commissieleden voorop. Afgelopen week werden er extra maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

  Besluitvormende raadsvergadering afgelast!

  We willen het risico op verspreiding zoveel mogelijk tegengaan met elkaar. Het presidium (het dagelijks bestuur van de gemeenteraad) heeft daarom besloten om de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 26 maart niet door te laten gaan. De stukken die voor besluitvorming op de agenda stonden, schuiven door naar de volgende besluitvormende raadsvergadering. De volgende raadsvergadering vindt plaats op donderdag 23 april.

  Heeft u vragen over de genomen maatregelen? Neem dan contact op met de griffie van gemeente Oegstgeest: griffie@oegstgeest.nl.

 • Update 18 maart 2020: raadsbijeenkomsten

  De gemeenteraad stelt de gezondheid van inwoners, medewerkers en de raads- en commissieleden voorop. Daarom hebben we met elkaar gekeken op welke manier we de komende raadsvergadering en commissie plaats laten vinden.

  • Besluitvormende raadsvergadering 26 maart 2020

  Om tot een raadsbesluit te komen is de gemeenteraad verplicht om een raadsvergadering te houden. Zonder de raadsvergadering mag de gemeenteraad geen raadsbesluiten nemen. Daarom is er gekozen om de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 26 maart 2020 door te laten gaan, maar op een andere manier vorm te geven dan normaal. Deze raadsvergadering vindt plaats zonder publiek. Uiteraard kan iedereen de vergadering live online kijken via de website https://oegstgeest.raadsinformatie.nl/

  Wilt u weten waar de gemeenteraad een besluit overneemt tijdens deze raadsvergadering? Bekijk dan de agenda.

  • Commissie Ruimte en Burger 2 april 2020

  De commissie Ruimte en Burger van donderdag 2 april 2020 vervalt. De stukken op de agenda van deze commissie gaan zonder bespreking door naar de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 24 april 2020.

  Heeft u vragen over de genomen maatregelen? Neem dan contact op met de griffie van gemeente Oegstgeest: griffie@oegstgeest.nl.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • Volgende
Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website