Nieuws

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Nieuws

Nieuws

 • Besluitvormende raadsvergadering van woensdag 20 mei VERPLAATST naar maandag 25 mei!

  Wegens een grote ICT-storing kan de digitale raadsvergadering vanavond niet doorgaan. De ICT-problemen liggen buiten de macht van Gemeente Oegstgeest, waardoor we niet op korte termijn de problemen kunnen oplossen.

  De besluitvormende raadsvergadering van woensdag 20 mei verplaatst naar maandag 25 mei om 19.30 uur. De agenda blijft ongewijzigd.

  • Verbonden partijen en overige samenwerkingen - Ontwerprekening 2019 GR KDB
  • Verbonden partijen en overige samenwerkingen - Vaststellen Zienswijze begroting 2021 BSGR
  • Intrekken Marktverordening Oegstgeest 2015 en Verordening marktgeld 2020
  • Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2020
  • Aanpassing lokale woonvisie
  • Holland Rijnland - Vaststellen Zienswijze begroting 2021 Holland Rijnland
  • Omgevings Dienst West Holland (ODWH) - Vaststellen Zienswijze begroting 2021 ODWH
  • Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) - Vaststellen Zienswijze begroting 2021 RDOG
  • Verbonden partijen en overige samenwerkingen - Vaststellen Zienswijze begroting 2021 VRHM
  • Verbonden partijen en overige samenwerkingen - Vaststellen Zienswijze begroting 2021 SP71
  • Moties vreemd aan de orde
  • Lijst van ingekomen stukken
 • Raadsvergaderingen van 20 mei en 28 mei vinden digitaal plaats!

  De besluitvormende vergaderingen van woensdag 20 mei en donderdag 28 mei vinden digitaal plaats in verband met de coronamaatregelen. De raadsleden vergaderen via Microsoft Teams. U kunt digitaal inspreken tijdens de vergadering.

  • Wilt u inspreken voor de vergadering van woensdag 20 mei? Meldt u dan voor dinsdag 19 mei voor 12.00 uur aan via kromhout@oegstgeest.nl.
  • Wilt u inspreken voor de vergadering van donderdag 28 mei? Meldt u dan voor woensdag 27 mei voor 12.00 uur aan via kromhout@oegstgeest.nl.

  U ontvangt dan een uitnodiging voor digitale vergadering per mail.

  Deze vergadering vindt digitaal plaats vanwege de beperkingen voor bijeenkomsten ten gevolge van het covid-19 virus. De vergadering wordt ook live uitgezonden en kunt u bekijken door op de link te klikken, ook is de vergadering later ook te bekijken. Het maken van camerabeelden om een openbare raads- of commissievergadering via internet live uit te zenden is conform de privacywetgeving.

 • Update 25 maart: RAADSVERGADERING AFGELAST

  De gemeenteraad stelt de gezondheid van inwoners, medewerkers en de raads- en commissieleden voorop. Afgelopen week werden er extra maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

  Besluitvormende raadsvergadering afgelast!

  We willen het risico op verspreiding zoveel mogelijk tegengaan met elkaar. Het presidium (het dagelijks bestuur van de gemeenteraad) heeft daarom besloten om de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 26 maart niet door te laten gaan. De stukken die voor besluitvorming op de agenda stonden, schuiven door naar de volgende besluitvormende raadsvergadering. De volgende raadsvergadering vindt plaats op donderdag 23 april.

  Heeft u vragen over de genomen maatregelen? Neem dan contact op met de griffie van gemeente Oegstgeest: griffie@oegstgeest.nl.

 • Update 18 maart 2020: raadsbijeenkomsten

  De gemeenteraad stelt de gezondheid van inwoners, medewerkers en de raads- en commissieleden voorop. Daarom hebben we met elkaar gekeken op welke manier we de komende raadsvergadering en commissie plaats laten vinden.

  • Besluitvormende raadsvergadering 26 maart 2020

  Om tot een raadsbesluit te komen is de gemeenteraad verplicht om een raadsvergadering te houden. Zonder de raadsvergadering mag de gemeenteraad geen raadsbesluiten nemen. Daarom is er gekozen om de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 26 maart 2020 door te laten gaan, maar op een andere manier vorm te geven dan normaal. Deze raadsvergadering vindt plaats zonder publiek. Uiteraard kan iedereen de vergadering live online kijken via de website https://oegstgeest.raadsinformatie.nl/

  Wilt u weten waar de gemeenteraad een besluit overneemt tijdens deze raadsvergadering? Bekijk dan de agenda.

  • Commissie Ruimte en Burger 2 april 2020

  De commissie Ruimte en Burger van donderdag 2 april 2020 vervalt. De stukken op de agenda van deze commissie gaan zonder bespreking door naar de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 24 april 2020.

  Heeft u vragen over de genomen maatregelen? Neem dan contact op met de griffie van gemeente Oegstgeest: griffie@oegstgeest.nl.

  Noodverordening COVID-19 VRHM

  De noodverordening voor heel de Veiligheidsregio Hollands Midden, waar ook de gemeente Oegstgeest onder valt, is aangescherpt en verlengd. Dit is de 7e noodverordening.

 • Beeldvorming APV (19/3) vervalt


  Update maandag 16 maart 2020:

  Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Meer informatie leest u op de pagina van de rijksoverheid. Deze maatregelen hebben ook effect op onze raadsbijeenkomsten:

  • De beeldvormende raadsbijeenkomst van donderdag 19 maart over de APV vervalt!
  • De besluitvormende raadsbijeenkomst van donderdag 26 maart en de gezamenlijke commissie Ruimte en Burger van donderdag 2 april gaan vooralsnog door. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om deze bijeenkomst met minder aanwezige mensen te doen.

  Als er meer informatie volgt dan leest u dit op onze Facebookpagina of op onze website.


  Update zaterdag 14 maart 2020:

  De beeldvormende raadsbijeenkomst van donderdag 19 maart en de besluitvormende raadsbijeenkomst op donderdag 26 maart gaan vooralsnog door.

  De landelijke maatregelen hebben op dit moment nog geen effect op de raadsbijeenkomsten. Uiteraard volgen wij de noodverordening rondom het coronavirus (Covid-19): bijeenkomsten tot 100 personen kunnen én mogen doorgaan. Daarom kiezen we ervoor om vooralsnog de raadsvergaderingen door te laten gaan. Mochten de richtlijnen worden aangescherpt of mocht er reden zijn om de bijeenkomsten te annuleren dan laten we dat uiteraard zo snel mogelijk weten.

  Publiek zonder klachten is welkom om aanwezig te zijn bij de raadsbijeenkomsten. Voor mensen die verkouden zijn, koorts hebben en/of hoesten geldt de algemene regel: vermijd contact en blijf thuis!

 • Democracity 2020

  Ook dit jaar bieden we de groepen 7/8 van basisscholen in Oegstgeest de kans om het spel ‘Democracity’ te spelen in de Raadzaal van het gemeentehuis. De bijeenkomsten vinden verspreid over 2 weken plaats in februari. Op deze manier maken leerlingen al op jonge leeftijd kennis met het politieke speelveld. Bij elke bijeenkomst zijn er twee raadsleden aanwezig om het spel bij te wonen en de kinderen te vertellen over hun rol in de gemeenteraad.  

 • Donderdag 9 januari: oordeelvormende raadsvergadering Ruimte en Burger - aanvang 20.00 uur

  Donderdag 9 januari vinden er een oordeelsvormende raadsvergadering Ruimte en Burger plaats op het gemeentehuis van Oegstgeest. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur in de Raadzaal.

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte 9 januari 2020 – aanvang 20.00 uur

  • Instemming 11de wijziging gemeenschappelijke regeling ODWH
  • Agenda komende raadsbijeenkomsten
  • Stukken ter kennisneming

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger 9 januari 2020 - aanvang 20.00 uur

  • Kader ‘Samen sterk voor de toekomst van de Jeugd(hulp),opdracht voor de gemeentelijke toegang jeugdhulp vanaf 2021’
  • Zienswijze Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden 2020-2023
  • Agenda komende raadsbijeenkomsten
  • Stukken ter kennisneming

  Komt u ook? U kunt de vergaderingen ook live thuis volgen of later terug kijken via https://oegstgeest.raadsinformatie.nl/.

 • Dinsdag 10 december 2019: Commissie Regiozaken om 20.00 uur

  Dinsdag 10 december vindt er een Commissie Regiozaken plaats op het gemeentehuis van Oegstgeest. De vergadering begint om 20.00 uur in de Raadzaal.

  • Holland Rijnland
  • Omgevingsdienst West Holland
  • Verbonden partijen – Zienswijze begrotingswijziging 5 Servicepunt71
  • Samenwerking in de Leidse Regio

  Komt u ook? U kunt de vergaderingen ook live thuis volgen of later terug kijken via https://oegstgeest.raadsinformatie.nl/.

 • Donderdag 14 november: oordeelvormende raadsvergadering Burger - aanvang 20.00 uur Trouwzaal

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Uitgangspuntennotitie I.H.P.
  • Aanvraag extra krediet uitbreiding basisschool Het Dok
  • Agenda komende raadsbijeenkomsten
  • Stukken ter kennisneming

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Donderdag 14 november: oordeelvormende raadsvergadering Ruimte - aanvang 19.00 uur Trouwzaal

  LET OP: deze raadsbijeenkomst begint om 19.00 uur!

  In deze beeldvormende raadsbijeenkomst Ruimte komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Jaarlijkse presentatie over Schiphol
  • Bomenverordening
  • Agenda komende raadsbijeenkomsten
  • Stukken ter kennisneming

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Gewijzigde tijd oordeelsvorming Ruimte

  LET OP: de oordeelsvormende raadsbijeenkomst RUIMTE start om 19.00 uur in de Raadzaal!

 • Begrotingsraad 2020

  Vanavond vindt het eerste deel van de Begrotingsraad 2020 plaats op het gemeentehuis van Oegstgeest: wat zijn de plannen voor 2020 en wat gaat dat kosten?

  Bent u er ook bij? De aanvang is 20.00 uur in de Raadzaal. U kunt de vergadering ook thuis live volgen of later terugkijken via: https://oegstgeest.raadsinformatie.nl/live.

 • Besluitvormende raadsbijeenkomst 5 september 2019 - aanvang 20.30 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Benoeming steunfractielid VVD
  • Vaststellen jaarrekening
  • Motie 12 van de fracties van D66 en Hart voor Oegstgeest - Werkdruk in balans
  • Motie 23 van de fractie van VVD – Vlag van Oegstgeest en Nederlandse vlag in de raadzaal van Oegstgeest

  U bent van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest. Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple om de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest te bekijken.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Heb jij een goed initiatief of idee om Oegstgeest leuker, socialer, schoner, mooier of veiliger te maken?

  Donderdag 4 juli wordt het platform OegstgeestDoet gelanceerd. Op het platform kunt u uw initiatief bekendheid geven, ervaringen delen en tips vinden voor uw initiatief. Bent u benieuwd naar het platform? U bent van harte welkom bij de lancering. De lancering is om 19.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis.

 • Donderdag 9 mei: oordeelvormende raadsvergadering Burger - aanvang 20.00 uur Trouwzaal

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger – 9 mei 2019 - aanvang 20.00 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2020-2023.
  • Stukken ter kennisneming. 
  • Zienswijze bestuursbegroting OPOO 2019.
  • Doorontwikkeling zorg- en veiligheidshuis notitie en advies fase 1.
  • BSGR: aanbiedingsbrief, begrotingswijziging maart 2019, begroting 2020-2023, gewaarmerkte jaarrekening 2018, CV-wg jaarrekening 2018 en accountantsverslag 2018.
  • RDOG HM: Brief aan gemeenteraden jaarstukken 2018 en aanbiedingsbrief aan gemeenteraden Concept Programmabegroting 2020 plus Concept Programmabegroting 2020.
  • Servicepunt71: Brief aan de gemeenteraden Ontwerpbegroting 2020, Ontwerpbegroting 2020, Concept Jaarstukken 2018 en Kadernota 2020-2023
  • Portefeuilleverdeling en onderlinge vervanging college.

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Donderdag 9 mei: oordeelvormende raadsvergadering Ruimte - aanvang 20.00 uur Raadzaal

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte – 9 mei 2019 - aanvang 20.00 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2020-2023.
  • Stukken ter kennisneming. 
  • Zienswijze bestuursbegroting OPOO 2019.
  • Doorontwikkeling zorg- en veiligheidshuis notitie en advies fase 1.
  • BSGR: aanbiedingsbrief, begrotingswijziging maart 2019, begroting 2020-2023, gewaarmerkte jaarrekening 2018, CV-wg jaarrekening 2018 en accountantsverslag 2018.
  • RDOG HM: Brief aan gemeenteraden jaarstukken 2018 en aanbiedingsbrief aan gemeenteraden Concept Programmabegroting 2020 plus Concept Programmabegroting 2020.
  • Servicepunt71: Brief aan de gemeenteraden Ontwerpbegroting 2020, Ontwerpbegroting 2020, Concept Jaarstukken 2018 en Kadernota 2020-2023
  • Portefeuilleverdeling en onderlinge vervanging college.

  Let op: Er zijn twee stukken bij agendapunt 7: voorstel vaststellen Nota van Uitgangspunten Wilhelminapark en Geesten. Het gaat om de stukken: de “Nota van Uitgangspunten Wilhelminapark en Geesten” en de “concept gebiedsvisie Overgeest”. Deze stukken zijn te groot om op de website te plaatsen. Wilt u de stukken inzien? Dat kan bij de welkomstbalie van het gemeentehuis. Mocht u de stukken digitaal willen ontvangen, stuur dan een mail aan de griffie (griffie@oegstgeest.nl). U ontvangt dan een link naar de stukken toe.

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Ooordeelsvormende raadsvergadering Ruimte: stukken bij agendapunt 7

  Voor de oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte op donderdag 9 mei zijn er twee stukken bij agendapunt 7: voorstel vaststellen Nota van Uitgangspunten Wilhelminapark en Geesten. Het gaat om de stukken: de “Nota van Uitgangspunten Wilhelminapark en Geesten” en de “concept gebiedsvisie Overgeest”. Deze stukken zijn te groot om op de website te plaatsen. Wilt u de stukken inzien? Dat kan bij de welkomstbalie van het gemeentehuis. Mocht u de stukken digitaal willen ontvangen, stuur dan een mail aan de griffie (griffie@oegstgeest.nl). U ontvangt dan een link naar de stukken toe.

 • Donderdag 4 april: oordeelvormende raadsvergaderingen Ruimte en Burger - aanvang 20.00 uur

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger – 4 april 2019 - aanvang 20.00 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Aanpassing Reglement van Orde.
  • Toetreding Leiderdorp tot de BSGR.
  • Stukken ter kennisneming:
  • Uitspraak in hoger beroep ontslag voormalig gemeentesecretaris.
  • Jaarverslag klachtencoördinator Gemeente Oegstgeest 2018.
  • Beantwoording schriftelijke vragen aangaande 'Uitspraak RvS Klinkenbergerplas (30 januari 2019)’.

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte – 4 april 2019 - aanvang 20.30 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Actualisering standplaatsenbeleid Oegstgeest.
  • Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2019.
  • Stukken ter kennisneming:
  • Evaluatie Vergunning Toezicht en Handhavingsbeleid binnen het Wabo-domein.
  • Vervanging duikerbrug in de Dorpsstraat.
  • Beantwoording schriftelijke vragen aangaande 'Bouwactiviteiten Park Duivenvoorde'.
  • Beantwoording schriftelijke vragen aangaande 'Endegeest'.
 • Donderdag 28 maart: besluitvormende raadsvergadering - aanvang 20.00 uur

  Besluitvormende raadsbijeenkomst - aanvang 20.00 uur

   

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Normenkader accountantscontrole jaarstukken 2018.
  • Vaststellen bestemmingsplan Vinkeweg 73.
  • Verzoek besteding investeringskrediet IHP
  • Overnemen aanbevelingen rapport RKC Toegang tot de WMO..
  • Reglement van Orde.
  • Benoeming leden Rekenkamercommissie.
  • Benoeming tot wethouder van dhr. P. Glasbeek.
  • Afscheid raadslid mw. H.C. Pasterkamp.

  Meer informatie over deze onderwerpen en inspraakmogelijkheid vindt u op www.gemeenteraad.oegstgeest.nl. Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Donderdag 14 maart: oordeelvormende raadsvergaderingen Ruimte en Burger - aanvang 20.00 uur

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger – 14 maart 2019 -.aanvang 20.00 uur

  • Verzoek besteding investeringskrediet IHP.
  • Overnemen aanbevelingen rapport RKC ‘Toegang tot de WMO’.
  • Stukken ter kennisneming:
   - Inrichten programma VRIS
   - De vestiging van een tweede basisschool voor internationaal onderwijs in de Leidse regio
   - Beantwoording schriftelijke vragen aangaande 'Wifitracking', deel 1 en deel 2
   - Beantwoording schriftelijke vragen aangaande 'Toezicht en handhaving(stekort?)'
   - Bijdrage tijdelijk Holocaustmonument 75 jaar vrijheid 2020

  Oordeelsvormende  raadsbijeenkomst Ruimte – 14 maart 2019 - aanvang 20.00 uur

  • Vaststellen bestemmingsplan Vinkeweg 73
  • Stukken ter kennisneming:
   - Actualisatie Woonvisie in relatie tot prestatieafspraken
   - Beantwoording schriftelijke vragen aangaande 'Woonvisie 2025 Oegstgeest'
   - Stand van zaken bestemmingsplan Vinkeweg 73
   - Beantwoording schriftelijke vragen aangaande 'Functiewijziging Oud-CJG Gebouw, Lijtweg 5-7'
   - Beantwoording schriftelijke vragen aangaande 'Bouwsel achter Geversstraat 56'

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Dinsdag 26 februari: Lijsttrekkersdebat - aanvang 20.00 uur

  Een veelbesproken onderwerp: vlieghinder in Zuid-Holland. Hoe denken de lijsttrekkers van de Provinciale Staten hierover? Vanavond om 20.00 uur debatteren de lijsttrekkers met de belangengroepen over dit onderwerp in de Raadzaal van gemeente Oegstgeest. U bent van harte welkom om het debat bij te wonen. Ook kunt u het debat live thuis kijken of op een later moment terugkijken!

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Donderdag 21 februari: besluitvormende raadsvergadering - aanvang 20.00 uur

  In de besluitvormende raadsbijeenkomst van 21 februari 2019 komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Verzoek Planologische medewerking vestiging Biopartner 5 in Biosciencepark
  • Werkwijze commissie Regio.
  • Zienswijze kadernota RDOG 2020.
  • Overnemen aanbevelingen rapport RKC Toegang tot de WMO

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Donderdag 31 januari: beeldvorming Ruimte en commissie Regiozaken - aanvang 20.00 uur

  Donderdag 31 januari vinden er een beeldvormende raadsvergadering Ruimte en een commissie Regiozaken plaats op het gemeentehuis van Oegstgeest. De aanvang voor beide bijeenkomsten is 20.00 uur. De beeldvormende raadsvergadering vindt plaats in de Raadzaal en de commissie Regiozaken vindt plaats in de trouwzaal.

  Raadzaal: Beeldvormende raadsbijeenkomst - aanvang 20.00 uur

  • Uitvoeringsprogramma ‘Impuls Duurzaam Oegstgeest’.
  Trouwzaal: Commissie Regiozaken  – aanvang 20.00 uur
  • Stand van zaken afhandeling motie Holland Rijnland.
  •  Werkwijze commissie Regio.
  • Presentatie directeur ODHW.

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Leerlingen in Oegstgeest maken kennis met de gemeenteraad

  Maandagochtend 28 januari trapte wethouder Matthijs Huizing samen met de leerlingen van groep 7/8 van basisschool ’De Vogels’ de eerste bijeenkomst van Democracity af! Na een succesvolle pilot in 2018 wordt in 2019 het spel Democracity in samenwerking met ProDemos voor alle groepen 7 en 8 in Oegstgeest aangeboden. Op deze manier maken leerlingen al op jonge leeftijd kennis met het politieke speelveld. De bijeenkomsten vinden verspreid over 2 weken plaats in januari en februari. Bij elke bijeenkomst zijn er twee raadsleden aanwezig om het spel bij te wonen en de kinderen te vertellen over hun rol in de gemeenteraad.

 • Vacature: 2 leden rekenkamercommissie

  De gemeenteraden van de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg zoeken:

  2 LEDEN REKENKAMERCOMMISSIE

  Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg

  De Rekenkamercommissie (RKC) heeft tot taak vanuit een onafhankelijke positie de raden te adviseren over de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. De RKC voert daartoe zowel vooraf onderzoek uit (met het oog op nog vast te stellen beleid) als achteraf (ter evaluatie van gevoerd beleid).. De gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg hebben gekozen voor een samenwerking op het gebied van de rekenkamerfunctie. De Rekenkamercommissie bestaat uit zes externe leden, onder wie de voorzitter en wordt ondersteund door de secretaris. De externe leden worden benoemd voor een periode van vier jaar.

  Wat zijn de werkzaamheden?
  Als lid van de Rekenkamercommissie ondersteunt u de gemeenteraad in de controlerende taak. U neemt deel aan de maandelijkse vergaderingen van de Rekenkamercommissie, bepaalt mede de onderwerpen, neemt deel aan gesprekken over de onderzoeksopzet en te selecteren onderzoeksinstellingen, begeleidt onderzoek, beoordeelt conceptrapporten, stelt adviezen op en presenteert (tussen)resultaten aan de gemeenteraden. Om dit alles goed te kunnen doen is het zeer gewenst dat u het lokale bestuur globaal volgt.

  Uw profiel

  • U heeft een academisch werk- en denkniveau en beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden. U heeft gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen en bent in staat bestuurlijke en politiek relevante thema’s te onderkennen.
  • U heeft binding met de regio waarin de vier gemeenten liggen en bent op de hoogte van de regionale ontwikkelingen. Voor de leden heeft de Rekenkamercommissie een voorkeur voor een lid dat afkomstig is uit Wassenaar en een lid dat afkomstig is uit Oegstgeest.
  • De nieuw te benoemen leden kunnen maximaal lid zijn van één andere Rekenkamer(commissie).
  • U bent geen ambtenaar en raadslid bij de gemeente Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest,  Leidschendam-Voorburg, de werkorganisatie Duivenvoorde of werkzaam in een andere functie die naar het oordeel van de gemeenteraden een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van voormelde gemeenten en door de gemeente gesubsidieerde instellingen in de weg staat.

  U beschikt verder over de volgende eigenschappen:

  • Kennis van en affiniteit met het bestuurlijk besluitvormingsproces
  • Een onafhankelijke instelling
  • Interesse voor het openbaar bestuur en dan specifiek voor het gemeentebestuur
  • Kennis en ervaring met het analyseren, beoordelen en interpreteren van informatie
  • Ervaring en kennis met begeleiding van onderzoeksopdrachten is een pré
  • Kennis van overheidsfinanciën is een pré

  Gelet op de huidige samenstelling van de Rekenkamercommissie geven wij bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan een vrouw. Wij nodigen in het bijzonder personen uit te solliciteren die beschikken over een of meerdere van onderstaande expertises:

  • Politiek/ bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan in een gemeenteraad
  • Kennis van/ervaring met het beleidsterrein sociaal domein en of bedrijfsmatige achtergrond

  Wat wij bieden

  • Een enthousiast en ambitieus team dat de afgelopen jaren op een hoog niveau invulling heeft gegeven aan zijn taak. Afwisselende en interessante werkzaamheden.
  • Voor de werkzaamheden ontvangen de leden een vergoeding conform de Verordening op de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg.
  • Een lid ontvangt een maandelijkse vergoeding van € 183,35 voor de werkzaamheden van de commissie (excl. reiskosten). Binnenkort wordt over een verhoging van de vergoeding besloten.

  Meer informatie
  Meer informatie over het werk van de Rekenkamercommissie kunt u vinden op deze website. Over  deze functie kunt u bellen met de heer Dolf Kamermans, voorzitter van de Rekenkamercommissie, telefoon 06 53 21 53 08.

  Sollicitatie
  We zien uw sollicitatie graag tegemoet. Solliciteren kan tot en met 8 februari 2019. De gesprekken met de geselecteerde kandidaten vinden plaats op 6 maart 2019 in Wassenaar voor het lid dat voor benoeming wordt voorgedragen door de raad van Wassenaar en op 21 maart 2019 in Oegstgeest voor het lid dat wordt voorgedragen door de raad van Oegstgeest. Uiteraard kunt u bij uw sollicitatie uw voorkeur kenbaar maken door welke raad u voorgedragen wenst te worden.

  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

  Sollicitaties kunnen gericht worden aan:

  Gemeente Wassenaar
  o.v.v. sollicitatie RKC
  t.a.v. mw. drs. G. de Schipper-Tinga, raadsgriffier
  Postbus 499
  2240 AL Wassenaar

  Of via griffie@wassenaar.nl

 • Donderdag 24 januari: besluitvormende raadsbijeenkomst - aanvang: 20.00 uur

  In de besluitvormende raadsbijeenkomst van 22 januari 2019 komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  Vaststellen Preventie- en handhavingsplan Alcoholgebruik 2019-2022.
  • Wijziging verordening op de Rekenkamercommissie
  • Zienswijze gemeenteraad op de concept huisvestingsverordening Holland Rijnland
  • Benoeming plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Holland Rijnland
  • Overnemen aanbevelingen rapport Rekenkamercommissie ‘Toegang tot de WMO’

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Reactie op aftreden wethouder Huri Sahin

  Tot onze spijt heeft mevrouw Huri Sahin, tot donderdagavond wethouder ruimtelijke ordening en duurzaamheid namens PrO in Oegstgeest, aan het begin van de commissievergadering Ruimte onverwacht medegedeeld per direct op te stappen als wethouder. In haar verklaring noemde zij meningsverschillen over de actualisatie van de woonvisie als reden. Coalitiepartijen VVD, PrO en CDA danken Huri Sahin voor haar werk en inzet de afgelopen zes maanden om Oegstgeest een mooiere en sterkere gemeente te maken. De partijen hebben het vertrouwen uitgesproken in een vruchtbare verdere samenwerking. PrO zal de komende tijd gesprekken voeren om te komen tot een geschikte kandidaat-wethouder die uiteindelijk door de gemeenteraad moet worden benoemd.

  Melanie van Driel - PrO
  Eibertjan van Blitterswijk - CDA
  Sven Spaargaren - VVD

  Oegstgeest 10-01-2018

 • Maandag 14 januari: hervatten oordeelvormende raadsbijeenkomsten Burger en Ruimte van donderdag 10 januari

  In verband met het onverwachts aftreden van wethouder Huri Sahin (tijdens de raadsbijeenkomst Ruimte) zijn afgelopen donderdag 10 januari de raadsbijeenkomsten Burger en Ruimte geschorst. Deze raadsbijeenkomsten worden maandag 14 januari om 20.00 uur hervat. De raadsbijeenkomsten zullen niet parallel lopen, maar elkaar opvolgen. Om 20.00 uur start de raadsbijeenkomst Burger en om 21.15 uur start de raadsbijeenkomst Ruimte.

  • Wijziging in de agenda: het RvO wordt niet besproken. De fractievoorzitter van PrO zal aan het begin van de vergadering een verklaring afleggen. 

  Donderdag 10 januari vinden er oordeelsvormende raadsbijeenkomsten Burger en Ruimte plaats op het gemeentehuis van Oegstgeest. De bijeenkomsten starten om 20.00 uur.

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger – aanvang 20.00 uur in de Raadzaal

  • Vaststellen Preventie- en Handhavingsplan Alcoholgebruik 2019-2022.
  • Vaststellen Verordening op de werkgeverscommissie.
  • Reglement van orde.
  • Overnemen aanbevelingen rapport RKC ‘Toegang tot de WMO’.

  Oordeelsvormende  raadsbijeenkomst Ruimte – aanvang 20.00 uur in de Trouwzaal

  • Zienswijze gemeenteraad op de concept Huisvestingsverordening Holland Rijnland.
  • Actualisatie Woonvisie 2025.
 • Besluitvormende raadsbijeenkomst - aanvang 20.00 uur

  In de besluitvormende raadsbijeenkomst van 20 december 2018 komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Aanpassing verordening onroerende zaakbelastingen.
  • Decemberwijziging 2018.
  • Herverdeling aandelenkapitaal Dunea N.V.

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Donderdag 22 november: besluitvormende raadsbijeenkomst - aanvang 20.00 ur

  In de besluitvormende raadsbijeenkomst van donderdag 22 november komen onder andere de volgende agendapunten aan de orde:

  • Belastingverordeningen 2019.
  • Verordening maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2019.
  • Koersdocument doorontwikkeling jeugdhulp Leidse regio.
  • Vaststellen bestemmingsplan Poelgeest (bestuurlijke lus).
  • Instellen werkgroep regio.
  • Vaststellen aanbestedingsleidraad en programma van eisen accountantscontrole 2019-2021.
  • Vaststellen vergaderrooster 2019.
  • Begroting 2018 Servicepunt71 3e wijziging.
  • Vaststellen bestemmingsplan Oranje Nassau.
  • Geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het wijzigingsplan Duivenvoordestraat maatschappelijke voorziening.

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Donderdag 8 november: Oordeelsvormende raadsbijeenkomsten Burger en Ruimte - aanvang 20.00 uur

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger – 8 november 2018 -.aanvang 20.00 uur

  • Begroting 2018 Servicepunt71 3e wijziging.
  • Verordening maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2019.
  • Inkoopstrategie Jeugdzorg.

  Oordeelsvormende  raadsbijeenkomst Ruimte – 8 november 2018 - aanvang 20.00 uur

  • Geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het wijzigingsplan Duivenvoordestraat maatschappelijke voorziening.
  • Vaststellen bestemmingsplan Poelgeest (bestuurlijke lus).
  • Vaststellen bestemmingsplan Oranje Nassau.
  • Dhr. Poelmans geeft een jaarlijkse terugkoppeling inzake Omgevingsraad Schiphol.

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Ingediende amendementen Begrotingsraad 2018

  Hier leest u de ingediende amendementen voor de Begrotingsraad. Dinsdag 6 november om 19.30 uur wordt het tweede deel van de 'Begrotingsraad' vervolgd.

  Ingediende amendementen Begrotingsraad 2018 (versie 06-11-18):

  Fractie(s)

  Nummer

  Titel

  Laag

  PrO en CDA

  B

  Collegewerkprogramma rapporteren in lijn met P&C-cyclus

  5

  HvO

  C

  VOG naar algemene reserve

  5

  HvO en CDA

  D

  Onderbouwen investeringen NIEUW

  5

  FK 06-11-18

 • Ingediende moties Begrotingsraad 2018

  Hier leest u de ingediende moties voor de Begrotingsraad. Dinsdag 6 november om 19.30 uur wordt het tweede deel van de 'Begrotingsraad' vervolgd.

  Ingediende moties Begrotingsraad 2018 (versie 06-11-18):

  Fractie(s)

  Nummer

  Titel

  Laag

  D66 en HvO

  1

  Breng de natuur in kaart

  1

  D66

  2

  Tiny Forest voor Oegstgeest

  1

  PrO/D66

  3

  Steenbreek AANGEPAST

  1

  VVD/PrO

  4

  Oplaadpalen 2.0

  2

  VVD/PrO/HvO/D66

  5

  Experimenteer ruimte duurzame energie AANGEPAST

  2

  VVD/PrO/CDA

  6

  Verkeerd verkeer Dorpsstraat

  2

  HvO

  7

  Bevorderen doorstroom sociale huur

  3

  HvO

  8

  Bewustwordingscampagne afvalproductie

  3

  D66 en HvO

  9

  Cultuurfabriek

  4

  PrO

  10

  Verkenning Informatiepunt Statushouders

  4

  D66

  11

  Samenwerken aan regionale sportvoorzieningen AANGEPAST

  4

  HvO

  12

  Btw sport AANGEPAST

  5

  PrO

  13

  Kappen kost wat AANGEPAST

  5

  HvO en CDA

  14

  Reserve zachte landing precario AANGEPAST

  5

  FK 06-11-18   NB AANGEPAST is t.o.v. versie 1 november!

 • Dinsdag 30 oktober: besluitvormende raadsvergadering aanvang 20.00 uur

  Dinsdag 30 oktober vindt er een besluitvormende raadsvergadering plaats op het gemeentehuis van Oegstgeest:

  • Prioriteiten integrale veiligheid 2019-2022.
  • Bijdrageregeling maatschappelijke participatie voor volwassenen.
  • RKC rapport burgerinitiatieven.
  • Geen wensen en bedenkingen te uiten t.a.v. het wijzigingsplan Duivenvoordestraat maatschappelijke voorziening.

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Begrotingsraad deel 2: dinsdag 6 november - aanvang 19.30 uur

  Donderdag 1 november om 19.30 uur start de 'Begrotingsraad' in de Raadzaal van het gemeentehuis. Op dinsdag 6 november om 19.30 uur wordt het tweede deel van de 'Begrotingsraad' vervolgd.

  Het college stelt de raad voor de begroting 2019-2022 vast te stellen. De begroting is meerjarig financieel sluitend. De in juni door de raad vastgestelde perspectiefnota 2019 en het recente coalitieakkoord 2018-2022 zijn in de begroting verwerkt. Ook zijn enkele nieuwe ontwikkelingen in de begroting opgenomen.

  U bent van harte welkom in de Raadzaal van het gemeentehuis om de avonden bij te wonen. Deze vergadering wordt live uitgezonden en is later ook terug te kijken via de website van de gemeenteraad. Het maken van camerabeelden om een openbare raads- of commissievergadering via internet live uit te zenden is conform de privacywetgeving.

 • Donderdag 11 oktober: 19.00 commissie Regiozaken / 20.00 uur Oordeelsvormende raadsbijeenkomsten Burger en Ruimte

  Donderdag 11 oktober vinden er meerdere raadsbijeenkomsten plaats op het gemeentehuis van gemeente Oegstgeest. Om 19.00 uur start de vergadering commissie 'Regiozaken'. Vanaf 20.00 uur vindt er in de Raadzaal de oordeelvormende vergadering 'Ruimte' plaats en in de Trouwzaal vindt de oordeelvormende vergadering 'Burger' plaats.

  Vergadering commissie Regiozaken – aanvang 19.00 uur

  • Voorbespreking vergadering van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland van 17  oktober 2018.
  • Werkwijze commissie Regiozaken.

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger - aanvang 20.00 uur

  • Prioriteiten integrale veiligheid 2019-2022.
  • Bijdrageregeling maatschappelijke participatie voor volwassenen.
  • RKC-rapport ‘De burger neemt het initiatief’.

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte - aanvang 20.00 uur

  • Geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het wijzigingsplan Duivenvoordestraat maatschappelijke voorzieningen.
  • Vaststellen bestemmingsplan Oranje Nassau.

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Donderdag 4 oktober: beeldvorming 'Lokale omgevingsvisie' (Ruimte)

  Donderdag 4 oktober vindt er een beeldvorming over de 'Lokale omgevingsvisie' plaats op het gemeentehuis van Oegstgeest. De vergadering start om 20.00 uur in de Raadzaal.

  In de bijeenkomst staan we stil bij wat belangrijk is voor Oegstgeest. Wat is onze identiteit, en waarom hebben we een Omgevingsvisie nodig? Vervolgens gaan we dieper in op onze basis, onze natuurlijke situatie van bodem, water en groen in Oegstgeest. Dit geeft inzicht in hoe we onze ruimte kunnen gebruiken.  In samenspraak met experts vanuit het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Omgevingsdienst West-Holland vertellen we u hier meer over. Vervolgens gaan we aan de slag.  In groepjes werken we de natuurlijke structuur van Oegstgeest uit en bespreken welke conclusies we hieruit kunnen trekken. Tot slot krijgt u inzicht in de vervolgstappen de komende periode.

  Deze vergadering wordt live uitgezonden en is later ook terug te kijken via de website. Het maken van camerabeelden om een openbare raads- of commissievergadering via internet live uit te zenden is conform de privacywetgeving.

  Iedereen is welkom bij deze beeldvormende raadsbijeenkomst en mag deelnemen aan het gesprek over de 'Lokale omgevingsvisie'.

 • Donderdag 27 september: besluitvormende raadsvergadering aanvang 20.00 uur

 • Donderdag 6 september: beeldvormende en besluitvormende raadsvergadering vanaf 20.00 uur

  Donderdag 6 september vindt een beeldvormende en besluitvormende raadsvergadering plaats op het gemeentehuis van Oegstgeest:

  Beeldvormende raadsvergadering Ruimte 20.00-21.30 uur

  - Bestemmingsplan Wilhelminapark en Geesten

  Besluitvormende raadsvergadering 21.30-22.30 uur

  - Raadsvoorstel vaststellen Jaarstukken 2017

  - Motie 'Voorbereidingsbesluit BP Wilhelminapark en Geesten'

  - Bekrachtiging oplegging geheimhouding stukken ex artikel 25 lid 3 Gemeentewet

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Jaarstukken 2017 ter inzage

  De jaarstukken 2017 liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Deze zijn ook te vinden op de website van de gemeenteraad. De datum van de behandeling van de jaarstukken is op 6 september 2018.

 • Dinsdag 3 juli: vergadering commissie Audit om 20.00 uur

  Dinsdag 3 juli 2018 is er om 20.00 uur een vergadering commissie Audit. De vergadering vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis van Oegstgeest. De onderstaande punten staan op de agenda van de vergadering:

  • Ophalen thema’s voor onderzoeken Rekenkamercommissie WVOLV.
  • Controle rekening 2017 in aanwezigheid accountant.
  • Aanbesteding controle jaarrekening 2018-2021.
  • Werkwijze commissie.

  U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. Ook kunt u de vergadering live thuis mee volgen of op een later moment terugkijken via de website van de gemeenteraad. Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Donderdag 5 juli: Besluitvormende raadsbijeenkomst – 20.00 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Jaarstukken 2017

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Nieuwe wethouders 2018-2022 benoemd

  Donderdagavond 14 juni is door de gemeenteraad het nieuwe college van Oegstgeest geïnstalleerd.

  Het nieuwe college bestaat uit :

  • Burgemeester dhr. E.R. Jaensch
  • Namens VVD: dhr. M.E. Huizing ( Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed)
  • Namens Pro: mw. H. Sahin ( Ruimte en Leefomgeving)
  • Namens CDA: dhr. H.J.T. Nieuwenhuis (Zorg, Economie, Sport & Mobiliteit)

  Uitgangspunt voor dit college is het coalitieakkoord 2018-2022 “Groen, sterk en betrokken”.

  Tijdens deze raadsbijeenkomst nam de raad ook afscheid van wethouder Jos Roeffen.  Jos Roeffen is ruim 5 jaar wethouder geweest.

 • Besluitvormende raadsbijeenkomst – 21 juni 2018 aanvang 22.00 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Wijziging gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.
  • Zienswijze op de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland.
  • Vaststellen bestemmingsplan ‘Woningen Oude Rijnsburgerweg’.
  • Vaststellen bestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren’.
  • Verzoek planologische medewerking vestigen DuPont in Biosciencepark.
  • Vaststellen Bomenbeleid 2018.

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen via de website van gemeenteraad Oestgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken
  van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Oordeelsvormende raadsbijeenkomst – 14 juni 2018 aanvang 20.00 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Bespreking coalitieakkoord

  • Perspectiefnota 2019-2022

  U bent van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen via de website van gemeenteraad Oestgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken
  van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Besluitvormende raadsbijeenkomst – 14 juni 2018 aanvang 22.00 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Afscheid wethouder Jos Roeffen

  • Benoeming wethouders 2018

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen via de website van gemeenteraad Oestgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken
  van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Bezoek van internationale leerlingen van het Rijnlands Lyceum

  Donderdagmiddag 14 juni 2018 waren er twee klassen met internationale leerlingen van het Rijnlands Lyceum aanwezig op het gemeentehuis van Oegstgeest.

  In de Raadzaal maakten de leerlingen kennis met de gemeenteraad. Er werd gestart met een interactieve quiz. Tussendoor kwam de burgemeester Emile Jaensch langs om kennis te maken met de leerlingen en konden de leerlingen vragen stellen aan de burgemeester. ''Why did you become a mayor?'' was een van de vragen waar de burgemeester antwoord op gaf.

  Vervolgens kregen de leerlingen de kans om in gesprek te gaan met raadsleden. Van elke fractie was er een raadslid of steunfractielid aanwezig om vragen van leerlingen te beantwoorden. Tot slot voerden de leerlingen een debat, zoals de gemeenteraad dit ook doet. De leerlingen hadden sterke argumenten bedacht en gingen een goede discussie aan met elkaar.

 • Lees hier het coalitieakkoord 'Groen, Sterk en Betrokken'

  VVD, CDA en PrO hebben donderdag 7 juni het coalitieakkoord ‘Groen, sterk en betrokken’ gepresenteerd en getekend. 

 • Donderdag 7 juni om 17.00 uur: presentatie coalitieakkoord

  Op donderdag 7 juni presenteren de fracties van VVD, CDA en PrO het coalitieakkoord. Dat gebeurt om 17.00 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis. Een ieder is van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. De fractievoorzitters zullen in een korte presentatie de hoofdlijnen van het akkoord toelichten en daarna het akkoord tekenen. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

 • VVD, PrO en CDA sluiten onderhandelaarsakkoord

  “Groen, sterk en betrokken”  titel van Oegstgeester coalitieakkoord

  De onderhandelende partijen in Oegstgeest, VVD, PrO en CDA, hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt. Het akkoord met de titel “Groen, sterk en betrokken” wordt deze week door de onderhandelaars voorgelegd aan hun fracties. Op donderdag 7 juni wordt vervolgens tijdens een perspresentatie het definitieve akkoord gepresenteerd. “Het is een ambitieus akkoord dat een antwoord geeft op de opgaven waar Oegstgeest voor staat. Ook de goede sfeer waarin het akkoord tot stand is gekomen mag vertrouwen geven in de toekomst van dit toch al mooie dorp”, meent procesbegeleider Roel Freeke.

  De partijen hebben ook hun kandidaat-wethouders bekend gemaakt. Door de VVD wordt Matthijs Huizing voorgedragen. Huizing, voormalig fractievoorzitter in Oegstgeest en voormalig Tweede Kamerlid, zal onder andere de portefeuilles Financiën, Vastgoed, Afvalbeleid en Dorpsmarketing bekleden. PrO draagt GroenLinks-fractievoorzitter in de Provinciale Staten Huri Sahin voor als wethouder. Zij zal onder andere de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid, Wonen en Leefomgeving gaan vervullen. Door het CDA wordt huidig wethouder en voormalig directeur bij het ministerie van Economische Zaken Jan Nieuwenhuis voorgedragen voor onder meer de portefeuilles Zorg, Jeugd, Economie, Verkeer, Sport en Groen.

  Op donderdag 14 juni worden tijdens een gemeenteraadsvergadering de kandidaat-wethouders ter benoeming voorgedragen. Op die avond zal de gemeenteraad ook het coalitieakkoord bespreken.

 • Geen beeld bij uitzending raadsbijeenkomst 31 mei 2018

  Door technische problemen heeft de (live) uitzending van de besluitvormende raadsbijeenkomst op donderdag 31 mei om 20.00 uur GEEN beeld. Het geluid werkt wel, dus u kunt wel meeluisteren vanuit huis. Uiteraard bent u ook op het gemeentehuis van harte welkom om de bijeenkomst live te volgen!

 • Besluitvormende raadsbijeenkomst – 31 mei 2018 aanvang 20.00 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Aanpassing Verordening Jeugdhulp 2015.
  • Aanvraag vangnetregeling over 2017.
  • Herbenoeming plv. voorzitter Rekenkamercommissie.
  • Aanwijzing lokale omroep 2018.
  • Zienswijze op de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).
  • Zienswijze op de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland (HR).
  • Zienswijze op de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 (SP71).
  • Zienswijze op de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).
  • Zienswijze op de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM).
  • Zienswijze op de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Dun- en Bollenstreek (GR KDB).

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen via de website van gemeenteraad Oestgeest. Let op: door technische problemen is er geen beeld mogelijk tijdens de raadsbijeenkomst op donderdag 31 mei. Het geluid werkt wel, dus u kunt wel meeluisteren!

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken
  van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Vacature 'Lid rekenkamercommissie'

  De gemeenteraden van de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg zoeken een:

  LID REKENKAMERCOMMISSIE

  Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg
  De lokale Rekenkamercommissie is één van de instrumenten van de gemeenteraad ter versterking van zijn controlerende rol. De gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg hebben gekozen voor een samenwerking op het gebied van de rekenkamerfunctie. De Rekenkamercommissie bestaat uit zeven externe leden, onder wie de voorzitter. De externe leden worden benoemd voor een periode van vier jaar.

  Wat zijn de werkzaamheden?
  Als lid van de Rekenkamercommissie ondersteunt u de gemeenteraad in de controlerende taak. U neemt deel aan de maandelijkse vergaderingen van de Rekenkamercommissie, bepaalt mede de onderwerpen, neemt deel aan gesprekken over de onderzoeksopzet en te selecteren onderzoeksinstellingen, begeleidt onderzoek, beoordeelt conceptrapporten, stelt adviezen op en presenteert (tussen)resultaten aan de gemeenteraden. Om dit alles goed te kunnen doen is het zeer gewenst dat u het lokale bestuur globaal volgt.

  Uw profiel

  • U heeft een academisch werk- en denkniveau en beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden. U heeft gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen en bent in staat bestuurlijke en politiek relevante thema’s te onderkennen.
  • U heeft binding met de regio en bent op de hoogte van de regionale ontwikkelingen. Woonachtig in Leidschendam-Voorburg is een pré.
  • Een nieuw te benoemen lid kan maximaal lid zijn van één andere Rekenkamercommissie.
  • U bent geen ambtenaar bij de gemeente Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg of werkzaam in een andere functie die naar het oordeel van de gemeenteraden een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van voormelde gemeenten en door de gemeente gesubsidieerde instellingen in de weg staat. U bent de afgelopen vijf jaar niet actief geweest als raadslid voor één van de hiervoor genoemde gemeenten.

  U beschikt verder over de volgende eigenschappen:

  • Kennis van en affiniteit met het bestuurlijk besluitvormingsproces
  • Een onafhankelijke instelling
  • Interesse voor het openbaar bestuur en dan specifiek voor het gemeentebestuur
  • Kennis en ervaring met het analyseren, beoordelen en interpreteren van informatie
  • Ervaring en kennis met begeleiding van onderzoeksopdrachten is een pré
  • Kennis van overheidsfinanciën is een pré
  • Kennis en ervaring met externe communicatie en PR.

  Gelet op de huidige samenstelling van de Rekenkamercommissie geven wij de voorkeur aan een vrouw. Wij nodigen in het bijzonder personen uit te solliciteren die beschikken over een of meerdere van onderstaande expertises:

  • Politieke en bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan in een gemeenteraad
  • Kennis van communicatie en PR

  Wat wij bieden

  • Een enthousiast en ambitieus team dat de afgelopen jaren op een hoog niveau invulling heeft gegeven aan zijn taak. Afwisselende en interessante werkzaamheden.
  • Voor de werkzaamheden ontvangen de leden een vergoeding conform de Verordening op de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg.
  • Een lid ontvangt een maandelijkse vergoeding van € 183,35 voor de werkzaamheden van de commissie (excl. reiskosten). Binnenkort wordt over een verhoging van de vergoeding besloten.

  Meer informatie
  Meer informatie over het werk van de Rekenkamercommissie kunt u vinden op deze website. Over  deze functie kunt u bellen met de heer Dolf Kamermans, voorzitter van de Rekenkamercommissie, telefoon 06 53 21 53 08

  Sollicitatie
  We zien uw sollicitatie graag tegemoet. Solliciteren kan tot en met 7 juni 2018. U kunt uw sollicitatiebrief met curriculum vitae via het online sollicitatieformulier richten aan de griffier van Leidschendam-Voorburg, de heer Gerard van Egmond. De gesprekken met de geselecteerde kandidaten vinden plaats op 20 juni 2018, in de avonduren. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

  Sollicitaties worden alleen in behandeling genomen als ze binnen komen via het online sollicitatieformulier

 • Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte – 17 mei 2018 aanvang 20.00 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Stukken ter kennisneming
  • Vaststellen Bomenbeleid 2018
  • Vrijgeven ontwerpbestemmingsplan Vinkeweg 73 voor ter inzage legging
  • Verruiming openingstijden milieustraat
  • Ontwikkelingen in het dossier McDonald's
  • Evaluatie effecten Oegstgeest door invoering betaald parkeren gemeente Leiden

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken
  van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger – 17 mei 2018 aanvang 20.00 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).
  • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland (HR)
  • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 (SP71).
  • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).
  • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM).
  • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB).
  • Aanpassing Verordening Jeugdhulp 2015.
  • Aanvraag vangnetregeling over 2017.
  • Stukken ter kennisneming.
  • Vaststelling Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018-2022: uitwerkingsplan.
  • Aanbieding 1e concept jaarstukken 2017.
  • Stand van zaken motie 'Participatie voor en door ons allemaal'.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken
  van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Besluitvormende raadsbijeenkomst - 19 april 2018 aanvang 20.00 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen onder andere de volgende agendapunten aan de orde:

  • Meerjarenprogramma grondexploitaties 2018.

  • Voornemen vernieuwen achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

  • Definitieve verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Mc Donalds.

  • Vaststellen Esthetisch Programma van Eisen Rijnlandroute Tjalmaweg.

  • Afleggen verklaring en belofte dor de heer J.M. Yonce.

  • Benoeming commissievoorzitter.

  • Inkoop duurzame energie en gas.

  Meer informatie over deze onderwerpen en inspraakmogelijkheid vindt u op www.gemeenteraad.oegstgeest.nl. Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

 • Nieuwsbericht 1 Coalitie-onderhandelingen

  De onderhandelingen tussen VVD, PrO en CDA om te komen tot een coalitieakkoord in Oegstgeest zijn deze week begonnen. Gisteravond hebben de onderhandelende partijen procesafspraken gemaakt en zijn de eerste inhoudelijke onderwerpen besproken.

  De partijen hebben gekozen de onderhandelingen in deze fase te laten begeleiden door één onafhankelijke deskundige procesbegeleider, Roel Freeke, directeur van Necker van Naem. Met de keuze voor Freeke hopen de partijen zorgvuldig en tegelijkertijd voortvarend het onderhandelingsproces te doorlopen.


  Wilt u de onderhandelende partijen voeden met ideeën of andere zaken, dan kunt u deze mailen naar roel@necker.nl.

 • Eindrapportage Oegstgeest van informateur Vincent Janssen

  Weekbericht, tevens eindrapportage Informateur Oegstgeest – 6 april 2018


  Op dinsdag 3 april heb ik een tussenrapportage gepubliceerd. Media en gemeenteraadsfracties zijn in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over deze rapportage. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Op basis van deze tussenrapportage heb ik op woensdag 4 april een gesprek gevoerd met de fractievoorzitters van VVD, PrO en CDA. In dit gesprek heb ik hen gevraagd naar de reacties van de fracties op de tussenrapportage. De drie fractievoorzitters hebben aangegeven dat de tussenrapportage een goede weergave is van de situatie en de gewenste coalitievorming. Dat geldt zowel voor de inhoud als voor de samenstelling van coalitie en college.


  Geconcludeerd is dat op basis van de tussenrapportage gestart kan worden met de onderhandelingen. De drie partijen hebben uitgesproken dit op zo kort mogelijke termijn te gaan doen en treffen hiervoor de nodige voorbereidingen. Zij zullen de verdere informatievoorziening over het vervolg verzorgen.
  Ik heb de fractievoorzitter van de VVD hierna mijn ontslag als informateur aangeboden, dat hij aanvaardde.


  Het was een groot genoegen om even terug te zijn in Oegstgeest. Alle door mij gesproken raadsleden hebben een grote betrokkenheid bij het dorp en bij de toekomst ervan. Ik wens de drie onderhandelende partijen de komende tijd veel inspiratie en energie toe om te komen tot een mooi akkoord.


  Vincent Janssen

 • Veel succes in de komende vier jaar

  Foto: JP Witteman

  Alle raadsleden zijn van harte gefeliciteerd. Veel succes in de komende vier jaar.

 • Informateur Oegstgeest adviseert een college VVD-PrO-CDA te vormen

  Zo juist heeft de informateur van Oegstgeest, de heer Vincent Janssen, zijn advies over het te vormen college bekend gemaakt. Lees ook de bijlage (zie onder).

  Informateur Oegstgeest adviseert een college VVD-PrO-CDA te vormen

  Een college van VVD, Progressief Oegstgeest en CDA heeft de beste kans van slagen. Dat is de kern van het advies dat informateur Vincent Janssen vandaag gaf. Op basis van de standpunten en de verkiezingsuitslag kan deze coalitie rekenen op een stevige basis in de raad en in het dorp. Hoewel er herkenbare inhoudelijke verschillen zijn tussen de partijen, lijkt het mogelijk tot een werkbaar akkoord te komen.

  Informateur Janssen concludeert verder dat een herindeling voor Oegstgeest op basis van de verkiezingsuitslag en zetelverdeling in de raad geen reële optie meer is. Hij adviseert Oegstgeest het voortouw te nemen bij de verdere discussie over regionale samenwerking. Al te beginnen bij de vorming van de nieuwe colleges in de regio.

  Tot slot adviseert Janssen om een akkoord op hoofdlijnen te sluiten. Niet een lange lijst met maatregelen, maar een akkoord dat ruimte laat voor het betrekken van het dorp, de raad en de regio bij de uitvoering.

  Op basis van dit advies zal een vervolggesprek gepland worden met de fractievoorzitters van VVD, PrO en CDA. Indien zij positief reageren op het advies, zullen de daadwerkelijke onderhandelingen snel van start gaan.

 • Bericht van de informateur

  Weekbericht van de informateur Oegstgeest

  Dinsdag 27 en woensdag 28 maart heb ik gesprekken gevoerd met de fractiedelegaties van achtereenvolgens LOKAAL (de heer Van den Ouweelen), Hart voor Oegstgeest (de heer Van Dissel en mevrouw Rosdorff), D66 (de heer Bus en mevrouw Vellema), CDA (de heer Van Blitterswijk), PrO (mevrouw Van Driel en de heer Burger) en VVD (de heer Spaargaren en mevrouw Oosterhuis).

  De gesprekken waren door de delegaties goed voorbereid aan de hand van de vooraf verstuurde gespreksagenda. Alle fracties kijken terug op een intensieve, inhoudelijke campagne binnen de regels van het spel. De uitslag van de verkiezingen is in diverse media al uitgebreid geanalyseerd. De kernpunten die daar uit naar voren kwamen zijn ook in de gesprekken naar voren gebracht.

  Met de delegaties is verder gesproken over ieders beeld van de beleidsinhoudelijke en financiële prioriteiten voor de komende raadsperiode. Zaken die onder meer besproken zijn, in willekeurige volgorde: economie, wonen, duurzaamheid en energietransitie, de financiële positie van Oegstgeest, ontwikkelingen in de jeugdzorg, regionale samenwerking, grondstoffen- en afvalbeleid. Ook is stil gestaan bij de gewenste bestuursstijl voor de komende periode. Op basis van de overeenkomsten en de uitslag van de verkiezingen wordt gezocht naar mogelijkheden voor een meerderheidscoalitie met een stevige basis in de raad en het dorp.  

  Naar verwachting kan ik de verkenningsfase van de informatie begin volgende week afronden met een advies over de vervolgstappen.

  Vincent Janssen

  Informateur

 • Nieuwe raad wordt beëdigd. Let op: 21.00 uur op 29 maart 2018

  Donderdagavond worden de nieuwe raadsleden beëdigd. Zie voor de agenda deze link. 

  Aanvang: 21.00 uur

  Plaats: Raadzaal, gemeente Oegstgeest

  U bent van harte uitgenodigd.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Het proces-verbaal van de verkiezingsuitslag

  Het proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de Gemeenteraad van Oegstgeest 21 maart 2018. Download onderstaande PDF.

  Met o.a.:

  Aantal stemmen per lijst en kandidaat

  Aantal blanco en ongeldige stemmen

  Aantal stemmen per lijst

  Kiesdeler

  Verdeling van de volle zetels en de restzetels

  Totaal aantal zetels per politieke groepering

  Stemmen per lijst met tenminste één zetel

  Toewijzing van zetels aan kandidaten en rangschikking per lijst

  Met voorkeurstemmen gekozen kandidaten

 • Definitieve uitslag Gemeenteraadsverkiezing Oegstgeest 2018

  Dit is de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Oegstgeest.

  Zetelverdeling

  Zetelverdeling per partij per kandidaat

  De processen-verbaal van de stembureaus liggen tot en met 29 maart 2018 ter inzage bij de afdeling publiekszaken van het gemeentehuis Oegstgeest, maandag tot en met vrijdag  van 09.00 tot 16.00 uur. 

  Uitslag per kandidaat

  De stemmen per kandidaat zijn vastgesteld. Met een stemmentotaal van 156 of meer is een kandidaat met voorkeursstemmen verkozen in de raad.

 • DE dag om te stemmen

  Op 14 plekken in de gemeente Oegstgeest zijn de stembussen open. Vergeet naast de stempas niet om een identiteitsbewijs mee te nemen.

 • 11.00 uur: tussentijdse opkomst in Oegstgeest bekend

  Het opkomstpercentage van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 en Raadgevend Referendum zijn bekend.

  Opkomstpercentages

  Gemeenteraadsverkiezingen

  11:00 uur -  14,89%

  Raadgevend Referendum

  11:00 uur - 14,80%

  15.00 uur: tussentijdse opkomst in Oegstgeest

  Oegstgeest 

  Om 15.00 uur is er een tweede opkomstpercentage gemeten door de gemeente. Een opkomst van 30,76 %. Lees verder op de website voor de opkomstpercentages per stembureau.  

 • Opkomstpercentages in 2010 en 2014 in Oegstgeest. En 2018?

  Opkomstpercentages van de Gemeenteraadsverkiezingen in Oegstgeest vanaf 2010.

  2010: een opkomst van 63,4 procent.

  2014: een opkomst van 62,2 procent.

  2018: een opkomst van ...................., ga vooral stemmen. U bepaalt de hoogte van de opkomst. Klik hier voor de locatie van de stembureaus.

 • Reageren op concept Bomenbeleid?

  Afbeeldingsresultaat voor gratis foto bomen tekening Van 21 maart tot en met 3 april kunt u het concept Bomenbeleid 2018 lezen en erop reageren. Kijk op de website van de gemeente Oegstgeest.

  Vervolg

  Op 31 mei 2018 wordt het Bomenbeleid 2018 besproken in de gemeenteraad. De vergunningsplicht voor het kappen van bomen is geregeld in de Bomenverordening. Deze verordening zal medio 2018 worden geactualiseerd. Ook de lijst met monumentale en beeldbepalende bomen wordt dan geactualiseerd. Hierbij worden inwoners van Oegstgeest betrokken. 

  Reageren

  Het concept Bomenbeleid 2018 ligt vanaf 21 maart tot en met 3 april ter inzage. Tijdens de inzagetermijn kan iedereen een reactie insturen. Vermeld altijd uw naam en adresgegevens. Anonieme inspraakreacties worden niet in behandeling genomen. U kunt uw inspraakreactie richten aan het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, t.a.v. Team Beheer en Onderhoud, Postbus 1270, 2340 BG OEGSTGEEST, o.v.v. Z-18-110324 Inspraakreactie concept Bomenbeleid 2018.

 • 17.30 uur: tussentijdse opkomst in Oegstgeest

  Om 17.30 uur is er een derde opkomstpercentage gemeten door de gemeente. Een opkomst van 50,05 %. Lees verder op de website voor de opkomstpercentages per stembureau.

  Het grote tellen in Oegstgeest..... Kom je ook vanavond naar de uitslagenavond in de raadzaal. Start 22.00 uur.

  Afbeeldingsresultaat voor 1,2,3 gratis foto Het tellen van de stemmen van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 en Raadgevend Referendum Oegstgeest is in volle gang.

  U bent van harte welkom om de uitslagenavond om 22.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis bij te wonen.

  Belooft de uitslagenavond een verrassende avond te worden?

  Impressie van de uitslagenavond in Oegstgeest van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018.

  Het belooft een verrassende uitslagenavond te worden.

  De voorlopige uitslag in Oegstgeest is bekend

  Alle stemmen zijn geteld. De voorlopige uitslag in Oegstgeest van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018:

  VVD 5 zetels, PrO 4 zetels, CDA 4 zetels, D66 3 zetels, HvO 2 zetels en Lokaal 1 zetel.

  Nog 1 dag te gaan: maak gebruik van je stem

  Nog 1 dag en dan gaan op 14 plekken in de gemeente Oegstgeest de stembussen open. Vanaf 7.30 tot 21.00 uur kan worden gestemd. Vergeet naast de stempas niet om een identiteitsbewijs mee te nemen.

 • Reminder: please vote on the 21th of March/stem a.u.b. op 21 maart

  In two days you can vote for the elections of the municipal council 2018. See for more information: website Kiesraad in English.

  Over 2 dagen kan je stemmen voor de Gemeenteraadsverkiezingen & Raadgevend referendum 2018. Zie hier voor meer informatie.

  Where are the polling stations in Oegstgeest? Waar zijn de stembureaus in Oegstgeest? See for more information/zie hier meer informatie.

 • Langer is beter, help mee aan de 333 meter!

  Gisteravond was de overhandiging door de Ijsclub van Oegstgeest van 324 handtekeningen en pleitnotitie. Dit voor een 333 meter ijsbaan in Leiden en een oproep aan de Gemeenteraad van Oegstgeest voor een eenmalige financiele bijdrage van €150.000 (€6 per inwoner, eenmalig). De slogan van de Ijsclub van Oegstgeest is : Langer is beter, help mee aan de 333 meter!

  Foto: Lisanne van Gent

  Lijsttrekkersdebat Oegstgeest

  Wel of niet fuseren of samenwerken met de Leidse regio, afval omgekeerd inzamelen, sport, wonen, meer groen in Oegstgeest, duurzaamheid, Schiphol en meer onderwerpen kwamen aan de orde tijdens het lijsttrekkersdebat in Oegstgeest. Bij het publiek kwamen heel wat emoties los bijvoorbeeld bij de onderwerpen fusie of zelfstandig blijven en ondergronds afval verzamelen of de grijze bakken behouden. Komen er woontorens in Oegstgeest? Allemaal zaken die de inwoners van Oegstgeest echt raken. Er valt wat te kiezen in Oegstgeest. Ga stemmen op 21 maart.

  13 maart verkiezingsdebat op het gemeentehuis. Komt u ook?

  Op dinsdag 13 maart om 20.00 uur vindt in de raadzaal het verkiezingsdebat plaats. De lijsttrekkers van de volgende partijen gaan met elkaar in debat:

  • Elfred Bus van D66
  • Sven Spaargaren van de VVD
  • Melanie van Driel van Progressief Oegstgeest
  • Karin Rosdorff (vervanger van Frits van Dissel) van Hart voor Oegstgeest
  • Eibertjan van Blitterswijk van het CDA
  • Eelke van den Ouweelen van Lokaal Oegstgeest.

  Dit debat is LIVE te zien via de televisie op Unity TV, kanaal 40 (Ziggo) of kanaal 1412 (KPN / XS4ALL). Online is het debat ook LIVE te volgen via onze gemeenteraadswebsite: live online en via www.unity.nu.

  Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na afloop is er een borrel.

 • Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger – 15 maart 2018 aanvang 20.00 uur

  In deze raadsbijeenkomst komt o.a. het volgende agendapunt aan de
  orde:
  • Stukken ter kennisneming
  • Opheffen Gemeenschappelijke Regeling GGZ subsidies.
  • Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg 2017-2020.
  • Voortgang ontwikkeling Cultuurfabriek en Dorpscentrum.
  • Stand van zaken Sportnota.
  • Toekomstbestendigheid sportpark De Voscuyl
  • Uitvoering motie Geïntegreerde Participatie.
  • Stand van zaken motie structurele verwerking tekorten jeugdhulp.
  • Support&Co/buurtsuper Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken
  van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte – 15 maart 2018 aanvang 20.00 uur

  In deze raadsbijeenkomst komt o.a. het volgende agendapunt aan de orde:
  • Stukken ter kennisneming
  • Evaluatie oplaadpalen elektrische auto’s.
  • Vrijgeven ontwerpbestemmingsplan Oranje Nassau.
  • Vrijgeven ontwerpbestemmingsplan Woningen Oude Rijnsburgerweg.
  • Vrijgeven ontwerpbestemmingsplan Parapluplan parkeren.
  • Ontwikkelingen Duurzaamheid.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken
  van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Benieuwd naar de standpunten van de partijen? De verkiezingskrant is uit!

  De verkiezingskrant is uit! De zes deelnemende partijen worden vergeleken op tien punten en daarnaast hebben de partijen elk een eigen pagina om hun ideeën uit een te zetten.

 • Lokale Politiek Oegstgeest en Vrouwendag 8 maart

  Met het oog op Internationale Vrouwendag op 8 maart en 100 jaar kiesrecht laten we ons als vrouwen, die betrokken zijn bij de lokale politiek in Oegstgeest, graag zien. We doen een oproep aan alle vrouwen om actief deel te nemen aan de politiek en zeker te gaan stemmen op 21 maart.

  #gebruikjestem #GR2018 #raadoeg @raadoegstgeest

  Fotografie: Willemien Timmers

 • Is local politics fun?

  This is the question the 16 and 17 year-old students of the Rijnlands International School of Oegstgeest were asked on the sunny afternoon of the 5th of March. Topics such as: what is politcs, what is power and how does this relate to democracy were discussed in an interactive manner. Students as far as the USA, Italy, Egypt, India, South Africa and Belgium got an introduction to how Dutch local politics works. This all in light of the coming local elections on the 21st of March.

  Extra ingelaste commissie Ruimte over Bomenkap 6 maart 20.00 uur

  Afbeeldingsresultaat voor gevelde bomen rechtenvrije foto Het presidium heeft besloten om een extra commissie Ruimte te organiseren over de Bomenkap in Haaswijk, Oegstgeest op 6 maart 2018 om 20.00 uur.

  De agenda vindt u hier.

  U bent van harte welkom in de raadzaal van het gemeentehuis. 

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Heb je geen werk of vind je het dorp te vervuilend? Basisschoolleerlingen (groep 7) maken kennis met de gemeentepolitiek

  Afgelopen vrijdagochtend waren leerlingen van Daltonschool te gast op het gemeentehuis. Zij namen hun rol als volksvertegenwoordiging van hun "dorp" heel serieus. De partij Duurzaam Dorp en Werk had een mooie slogan bedacht. 'Heeft u geen werk of vindt u het dorp te vervuilend, wij zorgen voor meer banen en maken het dorp duurzamer'. Elfred Bus (D66) vindt het belangrijk om de mening van kinderen te weten. "Het is namelijk ook jullie Oegstgeest. Wat je doet als raadslid zie je terug op straat en ook op scholen." Lydie Vellema (D66) heeft veel geleerd van de discussies die de leerlingen met elkaar hadden. De tips kan ze goed gebruiken in haar raadsperiode.

  Besluitvormende raadsbijeenkomst 22 februari 2018

  Op 22 februari is er een Besluitvormende raadsbijeenkomst, aanvang 20.00 uur.

  In deze vergadering komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Intrekken plan van scholen Oegstgeest 2018-2020.
  • Zienswijze op eerste begrotingswijziging RDOG HM 2018.
  • Algemene Plaatselijke Verordening.
  • Zienswijze op kadernota RDOG HM 2019.
  • Evaluatie BOB (Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming).

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

   

 • Voorzitter of woordvoerder? Basisschoolleerlingen (groep 7) maken kennis met de gemeentepolitiek

  Gisterenochtend waren leerlingen van basisschool 'de Lichtwijzer' te gast op het gemeentehuis. Zij namen hun rol als volksvertegenwoordiging van hun "stad" heel serieus. Eén van de opdrachten was om een partijnaam en een slogan te bedenken. Zoals de VPZ (Veiligheid, plezier, zorg) met de slogan: Veiligheid voorop en plezier en zorg aan de top. Burgemeester Emile Jaensch en raadslid Jaap van den Broek (Hart voor Oegstgeest) waren te gast voor deze gelegenheid. Een vraag van een leerling aan de burgemeester was: "Maken jullie ook wel eens ruzie?" De burgemeester antwoordde: "Het aardige is dat de fracties van standpunt verschillen maar dat is geen echte ruzie. De raadsleden proberen elkaar te overtuigen en dat gaat soms gepaard met emotie maar uiteindelijk willen zij allemaal het beste voor Oegstgeest". Raadslid Jaap van den Broek vertelde dat hij trots is om raadslid te zijn en om samen te werken met andere partijen.