Schriftelijke vragen

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd in het door de griffier geleverde format.

Een raadslid kan buiten de raadsvergadering aan de burgemeester en aan het college schriftelijke vragen stellen (reglement van orde, artikel 37). De vragen moeten kort en duidelijk zijn geformuleerd en voorzien van een toelichting. De vragen moeten binnen 2 weken na de datum van ontvangst worden beantwoord.

Indien beantwoording niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, stelt het verantwoordelijk lid van het college de vragensteller gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt waarbinnen beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord. De termijn van beantwoording bedraagt maximaal 28 dagen.

Recente vragen zijn te vinden onder Raadsdocumenten > Schriftelijke raadsvragen

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website