Motie

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken

Motie

Motie is een korte, gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken.

Het college kan de motie overnemen, naast zich neerleggen of nader intern overleggen. In het laatste geval rapporteert het college in een volgende vergadering.

  • Raadsleden dienen moties schriftelijk in bij de voorzitter van de raad.
  • De behandeling van een motie vindt tegelijk met de beraadslaging over dat onderwerp of voorstel waarop het betrekking heeft
  • De behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt plaats nadat alle op de agenda opgenomen onderwerpen zijn behandeld
  • Intrekking door de indiener van een motie is mogelijk totdat de besluitvorming daarover door de raad is afgerond.

Recente moties zijn te vinden onder Raadsdocumenten > moties

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website