Interpellatie

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken

Interpellatie

Interpellatie is het vragen van inlichtingen aan het college van burgemeester en wethouders over een onderwerp dat niet op de agenda staat.

Ieder raadslid kan verzoeken tot het houden van een interpellatie. Het verzoek wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad via de griffier. Het verzoek bevat in ieder geval de te stellen vragen.

De voorzitter van de raad brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige raadsleden en de wethouders.

Als het verzoek ten minste 48 uur voor aanvang van een raadsvergadering is ingediend of in naar het oordeel van de voorzitter van de raad spoedeisende gevallen, wordt over het verzoek tijdens de eerstvolgende raadsvergadering gestemd. In andere gevallen tijdens de daaropvolgende raadsvergadering.

De raad bepaalt op welk tijdstip tijdens de vergadering de interpellatie zal worden gehouden.

De interpellant voert niet vaker dan tweemaal het woord. De overige raadsleden, de burgemeester en de wethouders niet vaker dan eenmaal, tenzij de raad hen hiertoe verlof geeft.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website