Inspraak en uitspraak

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken

Inspraak en uitspraak

"Inspraak en Uitspraak" is bedoeld voor het aan het college en/of de burgemeester stellen van vragen met een actueel karakter welke vragen zich lenen voor directe en korte beantwoording.

Op de agenda van elke raadsvergadering wordt het punt Inspraak en Uitspraak voor raadsleden opgenomen. Hiervoor is per vergadering maximaal 20 minuten beschikbaar. Indien vragen door gebrek aan tijd niet kunnen worden beantwoord, zal de beantwoording binnen een week schriftelijk plaatsvinden. De beantwoording is openbaar. Het raadslid dat vragen wil stellen, meldt dit -onder vermelding van de vraag- uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffier.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website