Initiatiefvoorstel

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken

Initiatiefvoorstel

Initiatiefvoorstel is een voorstel dat niet is voorbereid door het college van burgemeester en wethouders;

Raadsleden, het presidium en de werkgeverscommissie dienen initiatiefvoorstellen schriftelijk in bij de voorzitter van de raad.

Deze voorstellen worden, nadat het college van burgemeester en wethouders in de gelegenheid is gesteld wensen en bedenkingen te uiten, op de agenda van de eerstvolgende of daaropvolgende raadsvergadering geplaatst, tenzij de schriftelijke oproep hiervoor reeds verzonden is. In dat geval wordt het voorstel op de agenda van de daaropvolgende raadsvergadering geplaatst.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website