Instrumenten van de raad

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken

Instrumenten van de raad

 • Amendement

  Amendement is een voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbesluit. 

  Lees verder
 • Inspraak en uitspraak

  "Inspraak en Uitspraak" is bedoeld voor het aan het college en/of de burgemeester stellen van vragen met een actueel karakter welke vragen zich lenen voor directe en korte beantwoording.

  Lees verder
 • Motie

  Motie is een korte, gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken.

  Lees verder
 • Schriftelijke vragen

  Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd in het door de griffier geleverde format.

  Lees verder
 • Toezeggingen

  De verantwoordelijkheid voor het nakomen van toezeggingen aan de raad ligt bij het college.

  Lees verder
 • Initiatiefvoorstel

  Initiatiefvoorstel is een voorstel dat niet is voorbereid door het college van burgemeester en wethouders;

  Lees verder
 • Interpellatie

  Interpellatie is het vragen van inlichtingen aan het college van burgemeester en wethouders over een onderwerp dat niet op de agenda staat.

  Lees verder
 • Raadsenquête / Raadsonderzoek

  De raad heeft het recht om zelf onderzoek (enquête) te laten uitvoeren.

  Lees verder
 • Technische vragen

  Technische vragen worden kort en duidelijk geformuleerd in het door de griffier geleverde format.

  Lees verder
Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website