Gemeenteraad

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Gemeenteraad / Gemeenteraad

Gemeenteraad

  • Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het gemeentebestuur. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan en wordt direct gekozen door de burgers en treedt op namens de bevolking. De gemeenteraad geeft aan wat de bevolking graag wil dat er in het dorp gebeurt en stelt de grote lijnen van het beleid vast. Vervolgens voert het college van burgemeester en wethouders dit uit en de gemeenteraad controleert of en hoe de gemaakte afspraken worden nagekomen.

  • Raad van Oegstgeest

De gemeenteraad van Oegstgeest bestaat uit 19 leden. De voorzitter van de raad is burgemeester Emile Jaensch. De raadsleden zijn verdeeld over 6 politieke fracties. De huidige zetelverdeling, na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is als volgt:

VVD

5 zetels

Progressief Oegstgeest

4 zetels

CDA

4 zetels

D66

3 zetels

Hart voor Oegstgeest

2 zetels

Lokaal 1 zetel

  • Welke vergoeding krijgen raadsleden voor hun werk?
Het raadslidmaatschap geldt als een nevenfunctie die wordt uitgeoefend naast de hoofdfunctie. De vergoeding voor werkzaamheden betreft dan ook geen vergoeding voor de verrichte arbeid, maar een compensatie voor mogelijke inkomensderving in de hoofdfunctie. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal inwoners in de gemeente. Hiertoe zijn de gemeenten in 18 inwonersklassen ingedeeld, waarbij Oegstgeest in de klasse valt van 20.001 tot 25.000 inwoners.

  • Raadzaal

raadzaal

De raadzaal heeft een u-vorm. Ieder raadslid heeft zijn eigen zetel met het wapen van Oegstgeest. Op de vloer is de kaart van de gemeente afgebeeld. De indeling is vanuit het publiek gezien van links naar rechts volgt nog.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website

Snel naar