Commissie vergaderingen

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken

Commissie vergaderingen

De gemeenteraad kan commissies instellen voor ondersteuning en advisering. In deze commissies mogen raadsleden en niet-raadsleden zitten. Niet-raadsleden ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen. Raadsleden krijgen al een vergoeding voor hun raadslidmaatschap.

De gemeenteraad van Oegstgeest heeft 4 commissies:
 

 • Commissie Audit
  De Commissie Audit komt meerdere malen per jaar bijeen in verband met de advisering over de vaststelling van de jaarrekening van de gemeente en andere financieel-technische onderwerpen.
   

 • Commissie Burger
  De commissie Burger vergadert vierwekelijks op donderdagavond vanaf 20.00 uur. De bijeenkomsten zijn openbaar tenzij vooraf anders aangegeven. Het presidium bepaalt welke commissie over welk onderwerp vergadert. Onderwerpen binnen deze commissie zijn onder andere openbare orde en veiligheid, kunst en cultuur, sociale zaken, politie en brandweer, grondzaken, volkshuisvesting, sport en recreatie en financien.
   

 • Commissie Regiozaken
  Deze commissie adviseert en overlegt over de regionale samenwerking (samenwerkingsorgaan Holland Rijnland). De commissie vergadert enkele dagen voorafgaand aan een vergadering van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland. De bijeenkomsten zijn openbaar tenzij vooraf anders aangegeven.
   

 • Commissie Ruimte
  De commissie Ruimte vergadert vierwekelijks op donderdagavond vanaf 20.00 uur. De bijeenkomsten zijn openbaar tenzij vooraf anders aangegeven. Het presidium bepaalt welke commissie over welk onderwerp vergadert. Onderwerpen binnen deze commissie zijn ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, verkeer en vervoer, openbare werken, milieu en de projecten Nieuw-Rhijngeest en Poelgeest.

Zowel de commissie- als de raadsvergaderingen vinden plaats op donderdag, in een vierwekelijks schema.
De commissies Burger en Ruimte vergaderen iedere vier weken tegelijkertijd op donderdagavond. Twee weken later wordt de raadsvergadering gehouden.

De vergaderingen van de commissie Audit en de commissie Regiozaken worden zoveel mogelijk ingepast in de reguliere data voor de commissies Burger en Ruimte. De dinsdagen in de week van de vergaderingen van de commissies Burger en Ruimte kunnen gebruikt worden voor extra vergaderingen.

Meer informatie over de vergadermethode?
Bekijk hieronder het Reglement van Orde of neem contact op met de griffie, 14071 of griffie@oegstgeest.nl.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website